Uhrazení 100 % závazků v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, chci požádat o oddlužení a podmínky splňuji, jenže ty dluhy splatím dřív jak za pět let. To budu pak platit víc nebo jak to bude? Můžu mít třeba ty nižší splátky? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě oddlužení formou splátkového kalendáře je 5 let maximální doba. V případě, kdy dlužník uhradí 100% svých přihlášených závazků (počet závazků se může snížit v případě, kdy se nepřihlásí všichni věřitelé) oddlužení skončí dřív. Nelze totiž po dlužníkovi vyžadovat, aby uhradil více než je 100% přihlášených závazků.

Insolvenční zákon zároveň dává žadateli o oddlužení možnost požádat soud o schválení nižší výše srážek, než je zákonem stanovena.

Soud této žádosti může vyhovět v případě současného splnění těchto podmínek: a) dlužník svoji žádost vtělil do formuláře Návrhu na povolení oddlužení (konkrétně se jedná o kolonku č. 14) b) lze předpokládat, že dlužník v průběhu oddlužení uhradí alespoň 50 % závazků svým nezajištěným věřitelům c) dlužník uvede důvody pro snížení splátek, např. vyšší výdaje na zdravotní pomůcky, léky, náklady související s dopravou do zaměstnání apod. a okolnosti vzniku závazků.

Doporučujeme počítat s tím, že samotná skutečnost, že lze předpokládat, že uhradíte 100% přihlášených závazků dříve jak za 5 let, není důvodem pro snížení splátek, je však významným plusem při rozhodování soudu v kontextu výše uvedených podmínek.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.7.2014