Vrácené daně a oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, když mi budou teď na jaře vracet daně a jsem v oddlužení, zůstanou mi ty peníze nebo je musím odevzdat? Děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

z toho, co uvádíte, vyvozujeme, že máte povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře.

Též předpokládáme, že máte na mysli daňový bonus nebo daňové vyrovnání.

Daňový bonus je zvláštním plněním poskytovaným poplatníkovi státem. Sice se nezapočítává do základu pro výpočet srážek, ale započítává se do základu pro výpočet nepostižitelné částky. Daňový bonus není zahrnut v ustanovení § 207 a § 208 insolvenčního zákoníku (dále IZ), které vymezují, co do majetkové podstaty nepatří. Zároveň lze daňový bonus pokládat za mimořádné příjmy, tedy dle § 412 odst. 1 písm. b) a d) by měly být nahlášeny insolvenčnímu správci a následně pak zahrnuty v půlročním přehledu příjmů. Mj. toto stanovisko potvrzuje také Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 1 VSPH 241/2013 viz http://kraken.slv.cz/1VSPH241/2013

§412

(1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen

[…]

b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře,

 […]

d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání,

e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení,

[…]

Vzhledem k tomu že daňový bonus navýší základ pro výpočet nepostižitelné částky, jak tedy z předchozího vyplývá, v praxi to bude vypadat tak, že Vy nebudete muset odevzdávat celou tu částku, nýbrž pouze její určitou část. V tomto případě je vhodné, abyste se obrátila s touto informací na insolvenčního správce.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 5.2.2016