Vstup OSVČ do oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,

když od nového roku můžou vyhlásit osobní bankrot i podnikatelé, jsou pro to nějaké speciální podmínky? Jsem OSVČ a mám dluhy, část na zdravotním pojištění. Kam se mám obrátit, když s tím budu potřebovat pomoct?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

od 1. ledna 2014 se výrazně otevřela možnost oddlužení pro osoby, které mají dluhy z podnikatelské činnosti. Konkrétní postup oddlužení takové osoby řeší § 389 odst. 2 insolvenčního zákona, ve kterém je mj. uvedeno:

„(2) Dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího

úpadku oddlužením, jestliže

a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo

b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo

c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

(3) Jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na povolení oddlužení podat.“

Z výše uvedeného vyplývá, že osoba, která má dluhy z podnikatelské činnosti, musí projít nejprve konkursem a následně vstoupit do oddlužení nebo musí doložit souhlasy věřitelů. Stranou stojí oddlužení v případě zajištěného věřitele.

Za poměrně krátkou dobu od účinnosti této novely se již začínají objevovat první postupy soudů v případě vstupu podnikatelů do oddlužení.

V případě, kdy má dlužník více závazků z podnikatelské činnosti, je na místě zkusit získat jejich souhlas ke vstupu do oddlužení nebo podat vyplněný návrh na povolení oddlužení a následně doufat, že věřitelé nebudou vyjadřovat nesouhlas a požadovat nejprve konkurs a teprve poté oddlužení. Soudy obvykle vychází z předpokladu, že věřitel, který „mlčí“, tj. nerozporuje vstup dlužníka do oddlužení, tak s oddlužením souhlasí.

V situaci, kdy máte pouze jeden dluh z podnikatelské činnosti (zdravotní pojišťovnu), nebude pravděpodobně problém získat souhlas věřitele a doložit ho jako samostatnou přílohu k návrhu.

Pokud se pro vstup do oddlužení skutečně rozhodnete, bude potřeba zmapovat výši závazků u jednotlivých věřitelů a zároveň zjistit, zda splňujete podmínky vstupu do oddlužení. Informace o podmínkách oddlužení naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/

Zároveň by bylo vhodné navštívit některou z poraden poskytujících bezplatné dluhové poradenství za účelem zmapování Vaší situace. Pracovníci poraden Vám budou schopni objasnit podstatu oddlužení, ověřit, zda splňujete podmínky vstupu do oddlužení, zároveň Vám mohou poskytnout pomoc při vyplňování návrhu na povolení oddlužení. Seznam poraden naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

V neposlední řadě je vhodné se na první konzultaci připravit, k tomu Vám může pomoci dokument „Informace potřebné k posouzení, zda splňuji podmínky oddlužení“, který je ke stažení zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4.6.2014