Vydědění z důvodu předlužení

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobry den. Mam nejaky dluhy a rodice mi vyhrozujou, ze me kvuli tem dluhum vydedi. Protoze to prej ted de, kdyz sem podle nich predluzenej. Ja si nemyslim, ze sem predluzenej. Kdyby to ale udelali tak jak dokazu, ze nejsem predluzenej?

Odpověď:

Dobrý den,

nový Občanský zákoník přinesl možnost kromě vydědění na základě některého ze zákonných důvodů také možnost vydědění tzv. bez uvedení důvodů.

V případě, kdy by se Vaši rodiče rozhodli Vás vydědit tzv. bez uvedení důvodů, znamenalo by to, že by v listině o vydědění nemuseli uvést žádný důvod. Zároveň byste měl v případě tohoto způsobu vydědění nadále právo na svůj tzv. nepominutelný díl. Jinými slovy – podíl na dědictví byste získal pouze do výše svého zákonného podílu potomka.

Pokud by však došlo k vydědění z některého zákonného důvodu, musí být tento důvod uveden. Jejich výčet je uveden v § 1646 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V následujícím § 1647 téhož zákona nově nalezneme možnost vydědění z důvodu předlužení. Znění tohoto § přikládáme zde:

„Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen
nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky
nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho
povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě,
není-li jich, jejich potomkům.“

Vaši rodiče Vás tedy opravdu mohou na základě výše uvedeného ustanovení vydědit z důvodu předluženosti. Tomu v současné době nelze zabránit. Pokud by tak skutečně učinili, bude možné se bránit v průběhu budoucího dědického řízení. V něm budete mít možnost platnost listiny o vydědění rozporovat. Zároveň byste měl prokázat, že jste předlužen opravdu nebyl. Tzn. bylo by vhodné si schovávat doklady o jednotlivých úvěrech, splátkových kalendářích, komunikaci s věřiteli. Jinými slovy – bylo by na místě prokázat, že máte své dluhy pod kontrolou. Zároveň by bylo vhodné, kdybyste byl schopen prokázat účel jednotlivých závazků tj. vyloučit marnotratnost. Rozhodně bude jinak působit, když se bude jednat o hypoteční úvěr na bydlení, spotřebitelský úvěr na pračku, ledničku apod. než když budete disponovat úvěrem na dovolenou či vánoční dárky či televizi.

Vaše „obhajoba“ se bude v zásadě odvíjet od obsahu listiny o vydědění. Do ní totiž nestačí napsat, že Vás rodiče vydědili z důvodu předluženosti, ale zároveň je na místě tento důvod prokázat.

Další vliv pak může mít skutečnost, zda máte děti – což je další z podmínek tohoto důvodu vydědění.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.6.2014