Vymáhání náhrady škody

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
mám dotaz. Sousedky pes zakousl naše slepice. Škoda je asi za tisíc Kč. Můžu na něj podat trestní oznámení? A pokud mi škodu nezaplatí, můžu ji po něm vymáhat exekučně? Moc děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

trestní oznámení podat můžete (předpokládáme, že máte v úmyslu řešit věc se sousedkou, nikoliv se psem), nicméně Vám nedokážeme říci, zda budete úspěšná – zda došlo ke spáchání nějakého trestného činu. Není vyloučeno, že by tato situace mohla být posouzena i jako přestupek. Trestní oznámení můžete podat na jakékoliv služebně státní policie nebo státním zastupitelství. V rámci trestního řízení by Vám mohla být přiznána náhrada škody.

Doporučujeme však zvážit, zda nejprve nezaslat sousedce dopis, v něm jí vyčíslit a doložit škodu a požádat o dobrovolné plnění. Tím jednak můžete docílit náhrady škody i bez případného soudního řízení, jednak, pokud by k tomuto přeci jen došlo, budete mít v ruce tzv. předžalobní upomínku (bez ní hrozí riziko, že Vám soud nepřizná náhradu nákladů).

Jestliže by sousedka neuhradila škodu dobrovolně, lze se obrátit na soud s žalobou na náhradu škody. Zde je zapotřebí hlídat si promlčecí lhůtu. Nepíšete, kdy ke škodě došlo, nedokážeme Vám proto říci, jak dlouhou dobu ještě máte. Dle předchozího občanského zákoníku platilo, že právo na náhradu škody se promlčelo za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá (tzv. subjektivní promlčecí doba). Nejpozději se právo na náhradu škody promlčelo za tři roky, a pokud šlo o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla (objektivní promlčecí doba). Obě lhůty mohly sice začít běžet naráz, právo se však promlčelo vždy uplynutím jedné z nich. Podle nového občanského zákoníku se právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného.

Teprve pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu je jedním z exekučních titulů – lze tedy na jeho základě nařídit exekuci.

V případě potřeby můžete určitě zkusit navštívit některou z občanských poraden, kde Vám mohou poskytnout vzor příslušné žaloby – kontakty naleznete na www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.6.2014