Vymáhání pohledávky po sourozenci

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
před pár týdny jsme s mým bratrem a mými rodiči zaplatili poměrně vysokou dlužnou částku za našeho dalšího sourozence, který si vzal půjčku a ručil bytem našich rodičů – s jejich souhlasem samozřejmě. Zjistili jsme ale, že půjčku přestal splácet, rodičům hrozila ztráta střechy nad hlavou, a tak jsme se zbytek rodiny – rodiče a já s bratrem složili a dluh zaplatili celý. Jedná se o statisícovou částku, rodičům jsme byt zachránili, ale náš sourozenec dlužník s námi nekomunikuje a peníze nám splácet nechce. Máme nějakou možnost, jak z něj aspoň něco dostat zpět. Nejsme žádní milionáři a ty peníze našim rodinám chybí. Máme v rukou jen potvrzení z banky, že jsme za něj vše zaplatili. Děkuji za radu, pokud existuje…

Odpověď:

Dobrý den,

ve Vaší situaci je stěžejní, zda budete schopni prokázat, že jste dlužnou částku uhradili za sourozence. Zmiňujete, že v potvrzení od banky tato skutečnost je uvedená. Pro Vás a Vaše rodinné příslušníky je důležité, aby z potvrzení vyplývalo, že jste uhradili daný dluh za sourozence (ideálně s jeho souhlasem).

Nový občanský zákoník zároveň v § 1937 odst. 1 stanoví: „Souhlasu dlužníka není třeba, pokud třetí osoba plní věřiteli jeho dluh proto, že za dluh ručí nebo závazek jinak zajišťuje.“ Výše uvedené ustanovení by se mohlo vztahovat k rodičům, kteří poskytli zajištění svoji nemovitostí. Pro posouzení, zda tomu tak je, bychom ale potřebovali z vaší strany více informací, tj. kdy závazek vznikl, jaké byly smluvní ujednání co do zástavy, jaká ujednání obsahovalo potvrzení od banky a kdy došlo k uhrazení (jestli letos nebo ještě v roce 2013).

Pro Vaši vyšší právní jistotu v budoucím vymáhání pohledávky bude na místě se pokusit opatřit od Vašeho sourozence uznání dluhu, tj. písemné prohlášení, ze kterého bude vyplývat, že uznává dluh vůči Vám a případně dalším rodinným příslušníkům. Určitě by bylo vhodné mít také jasně ošetřeno, kolik jste každý z Vás uhradili.  Naskýtá se několik možností, jak to provést: a) buď by mělo být vystaveno uznání dluhu vůči každému z Vás b) nebo by by bylo vystaveno jedno, ze kterého by z něj mělo vyplývat kolik dluží každému z Vás, c) došlo by mezi vámi jako věřiteli k dohodě, danou částku bude vymáhat pouze jeden z Vás a následně se „podělíte“ o vymožené částky dle výše podílu. Je však potřeba si „ohlídat“, aby obsah uznání dluhu nebyl v rozporu s potvrzením od banky (toto platí, pokud by z potvrzení vyplývalo, kolik z vás každý zaplatil).

Pro úplnost dodáváme, že v případě získání uznání dluhu zároveň získáte desetiletou promlčecí dobu, přičemž obecná promlčecí doba v oblasti vymáhání pohledávek mezi fyzickými osobami činí tři roky.

V případě, kdy by se Vám výše popsané uznání dluhu nepodařilo získat, neznamená to, že byste nemohli svoji pohledávku vymáhat, pouze byste měli náročnější pozici co do prokazování uhrazených peněz (dokládalo by se potvrzení o platbě, navrhovali byste svědecké výpovědi, svědeckou výpověď pracovníka banky apod.).

Poté co byste „dali dohromady“ dostatek důkazů, je na místě zaslat Vašemu sourozenci předžalobní výzvu, ve kterém byste ho upozornili na existenci jeho závazku vůči Vám a sdělili mu, na jaký účet má peníze zaslat nebo aby se ozval s nabídnout splátkového kalendáře. Zároveň by bylo vhodné na závěr předžalobní výzvu sourozence upozornit, že v případě kdy nebude činit žádné kroky, budete nuceni se obrátit na soud. Předžalobní výzvu je nejlepší zaslat doporučeně s dodejkou na Vám poslední známou adresu sourozence. Tato výzva by neměla být poslána později než 7 kalendářních dnů před podáním návrhu k soudu.

Možná vás napadá, jaký to má smysl, když sourozenec nekomunikuje. Zde si dovolujeme upozornit, že v případě, kdy byste výzvu nezaslali, vystavujete se riziku, že soud rozhodne, že máte uhradit náklady řízení a to i v případě, kdy by rozhodl ve váš prospěch viz § 142a občanského soudního řádu.

Pokud by soud rozhodl (jestliže by situace dospěla až do této fáze) ve Váš prospěch, získali byste exekuční titul, na jehož základě byste mohli začít vymáhat svoji pohledávku prostřednictvím soudního exekutora nebo výkonu rozhodnutí (ten provádí zaměstnanci soudu).

Dále by také bylo dobré pravidelně sledovat, zda Váš sourozenec nevstoupil do insolvenčního řízení. Pokud by tak učinil, bylo by potřeba přihlásit Vaši pohledávku do insolvenčního řízení. V opačném případě byste jinak mohli ztratit do budoucna možnost po něm peníze vymáhat (tj. pokud by insolvence probíhala v pořádku a vy byste dotčenou lhůtu „nestihli“).

Vzhledem k potřebě zpřesnění uvedených informací Vám doporučujeme svoji situaci zkonzultovat v některé z občanských poraden. Jejich seznam naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz. Samozřejmě můžete svůj dotaz o tyto informace doplnit a zaslat nám je i do naší internetové poradny.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.4.2014