Vymáhání výživného, úrok z prodlení u výživného

Kategorie: Exekuce a Výživné

Dotaz:

Dobrý den
Chtěla bych vědět zda mám nějaké možnosti. Jsem rozvedena od roku 2005 a exmanžel má vyživovací povinnost na 2 děti ve výši 2500.- Nikdy neplatil výživné tak jak měl. Vždy to muselo dojít až k soudu a až když mu hrozilo odnětí svobody tak teprve zaplatil. Nyní je dlužná částka za rok 2012 ve vyší 30 000.- a od dubna tohoto roku doposud další dlužná částka ve výši 15 000.- Na předchozí dlužnou částku už prý Tr.ozn. podat nemohu protože už bylo. Tudíž mi bylo policii doporučeno podat stížnost soudu za neplnění soudního rozhodnuti. Vzhledem k tomu že se jedná o permanentní neplacení výživného zajímá mě zda mohu požadovat úroky z prodlení a také zda mám šanci uspět u soudního exekutora aniž by mě to stálo peníze a čas přes to že ex manžel nemá už ani řidičák ani žádný majetek. Jinak k tomu všemu jsem si po šesti letech podala návrh na zvýšení výživného na které čekám rok a půl a na kterém vznikne zřejmě další dluh který budu muset opět řešit.
Děkuji za pomoc

Odpověď:

Dobrý den,

budeme se snažit postupně odpovědět na Vaše dotazy. Uvádíte, že otec dětí neplní svojí vyživovací povinnost, přičežm vycházíme z předpokladu, že se jedná o výživné pro nezletilé děti, které zastupujete Vy.

Obecně lze říci, že v případě neplnění vyživovací povinnosti existují dvě cesty – trestní a tzv. civilní. V rámci té trestní lze podat trestní oznámení, kterým je zahájeno trestní řízení. V něm jde primárně o potrestání pachatele. Ten má také možnost v rámci účinné lítosti uhradit dlužné výživné dřív než soud vynese rozsudek (o tom, že tuto možnost otec dětí využil, zmiňujete).

V rámci „civilní“ cesty je možné začít dlužné výživné vymáhat a to prostřednictvím soudního exekutora nebo podáním návrhu na výkon rozhodnutí (to je obdoba exekuce, kterou však vykonávají zaměstnanci soudu). Je pravda, že v případě vymáhání dlužného výživného prostřednictvím soudního exekutora nesmí exekutor vymáhat zálohu. Je zde však riziko, že by mohly v budoucnu nastat spory ohledně pořadí proplacení vymoženého výživného a uhrazení odměny exekutora.

Nezmiňujete se, zda otec dětí pracuje či má bankovní účet, penzijní připojištění apod. Pokud Vám tyto informace nejsou známy, můžete se obrátit na soudu a požádat ho pomoc před nařízením výkonu rozhodnutí. V zásadě prostřednictvím této žádosti po soudu chcete, aby si soud otce dětí předvolal a zjistil jeho majetkové a příjmové poměry a doložíte, že Vám se tyto informace sehnat nepodařilo. Doložit je to možné např. kopií dopisu zaměstnavateli, na který nebylo reagováno apod. Poté, až budete znát výsledek tohoto řízení, se můžete rozhodnout, zda vůbec k samotnému vymáhání dlužného výživného přistoupíte a jakým způsobem (výkon rozhodnutí nebo exekuce). Pokud byste zjistila, že otec dětí pracuje a má stálou mzdu, můžete např. podat k soudu návrh na výkon rozhodnutí formou srážek z příjmu. Podotýkáme, že oba zmiňované návrhy (žádost o pomoc soudu před nařízením výkonu rozhodnutí a samotný návrh na výkon rozhodnutí) i následná řízení jsou osvobozena od soudních poplatků. Konkrétní kroky včetně dalších informací můžete zkonzultovat v některé z občanských poraden, jejichž seznam včetně kontaktů naleznete zde: www.obcanskeporadny.cz

Také Vás zajímalo, zda můžete žádat úroky z prodlení z dlužného výživného. Touto otázkou se mj. zabýval Krajský soud v Praze, konkrétně v tomto rozsudku viz http://kraken.slv.cz/KSSTCAB28Co167/2011

Z něj mj. vyplývá, že: „Odvolací soud se kloní k názoru, že úrok z prodlení by bylo možno přiznat jen tehdy, je-li žalován až z dlužného výživného, které již bylo pravomocným a vykonatelným rozhodnutím soudu oprávněné osobě přiznáno a nebylo zaplaceno, i když i tato otázka je sporná a ze shora uvedených usnesení Ústavního soudu je zřejmé, že tento názor v nich zastáván nebyl. “

Jinými slovy – větší šance na přiznání úroku z prodlení u výživného nastává, teprve, když byste disponovala rozhodnutím soudu, ve kterém by bylo otci dětí uloženo hradit dlužné výživné.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 10.11.2014