Vymáhání výživného

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobrý den,

měl bych dotaz ohledně vymáhání výživného. Je mi 22 let a studuji v současné době vysokou školu. Naši rodiče jsou už léta rozvedení a otec má vůči mě soudem stanovenou vyživovací povinnost (každý měsíc mi má posílat 2000 Kč). Bohužel ale s ním byly vždycky potíže, kdy posílal výživné se zpožděním nebo vůbec. Nyní mi již dluží 44 000 Kč (za období od května 2012 do dubna 2014 včetně). V tomto mi období poslal peníze na výživné dvakrát – v září 2013 a březnu 2014, z toho za období květen 2012 – únor 2013 mi dlužil 20 000 Kč. Přitom v dubnu 2013 byl odsouzen za úmyslný přečin zanedbání povinné výživy k odnětí svobody na 4 měsíce s podmínkou na 1 rok. Soud mu uložil ve zkušební době najít si vhodné zaměstnání, řádně platit běžné výživné a podle možností uhradit dluh (za výše uvedené období květen 2012 – únor 2013). Otec se se mnou nestýká, ale podle informací, které mám, tak nikde nepracuje a není ani přihlášen na úřadu práce, takže mu výživné asi nelze strhávat ze sociálních dávek. Chci se proto zeptat, jestli je nějaká možnost, jak po něm dlužné peníze vymáhat přes policii nebo přes soud. Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v případě, kdy Váš otec nadále neplní svoji vyživovací povinnost po dobu delší jak čtyři měsíce (nemusí se jednat o měsíce po sobě jdoucí) se dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy. K podání případného trestního oznámení jste způsobilý Vy. V některých případech může pohrůžka podání trestního oznámení pomoci „nastartovat“ hrazení výživného. Je samozřejmě otázkou, zda by tento krok mohl motivovat Vašeho otce k tomu, aby začal svoji vyživovací povinnost plnit. Pravdou však je, že v případném trestním řízení se řeší pouze potrestání dotyčného rodiče, nikoliv samotné vymáhání dlužného výživného.

Rozhodnutí soudu, ve kterém je otci stanovena výše výživného včetně dalších informací o způsobu hrazení výživného představuje exekuční titul, na základě kterého lze dlužné výživné vymáhat prostřednictvím exekuce či výkonu rozhodnutí. Rozdíl mezi výkonem rozhodnutí a exekučním řízení vedeném soudním exekutorem naleznete zde:

http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/exekuce/faz-exekuce/zahajovaci-faze/

Ve svém dotaze zmiňujete, že Váš otec nemá žádné příjmy ani nikde nepracuje. Je otázkou, zda vlastní nějaký majetek, který by bylo možné exekučně nebo prostřednictvím výkonu rozhodnutí získat (např. spoření, nemovitost, automobil). Jestliže neznáte majetkové poměry Vašeho otce, můžete požádat soud o pomoc před nařízením výkonu rozhodnutí (takto se tato žádost jmenuje). V ní soudu vysvětlíte situaci, uvedete na základě čeho chcete vymáhat svoji pohledávku a požádáte o předvolání otce za účelem zjištění jejich majetkových a příjmových poměrů. Za podání žádosti se hradí soudní poplatek 1.000,–Kč. Vzhledem k tomu, že jste student a lze předpokládat, že nemáte dostatek finančních prostředků, můžete požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

Pro úplnost dodáváme, že formu exekuce pozastavení řidičského oprávnění lze použít pouze v případě vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě.

Pokud otec žádným majetkem ani příjmem nedisponuje, je otázkou, zda se nelze zkusit domluvit na přispívání na Vaši výživu s prarodiči, je-li to možné (v případě nutnosti lze i toto výživné vymáhat soudně, neboť existuje vyživovací povinnost mezi předky a potomky). Dovolujeme si předpokládat, že matka jako druhý rodič Vám na výživu přispívá, tudíž není na místě řešit výživné s ní.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 4.5.2014