Vymáhání závazku ručitelem po dlužníkovi

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,
dělám ručitele kamaradovi a on prestal platit. Došlo to až tak daleko, že mě došla blokace na účet a exekuce. S exekucí jsem se domluvil na měsíčních splátkách (4000 kč). Celková dlužná částka 116 459 kč. Dlužníka se snažím co chvíle kontaktovat, aby se podílel na splacení dluhu. Nemá udajně peníze. Je nějaká šance že když to zaplatím celé za něho, mužu to potom chtít po něm? I klidně soudní cestou??
děkuji za odpověd.

Odpověď:

Dobrý den,

z pozice ručitele jste povinen hradit dluh za dlužníka, pokud on svoji povinnost není schopen splnit (nebo se jí vyhýbá). Vůči věřiteli jste v rámci „vnější“ odpovědnosti povinni oba. V rámci „vnitřní“ odpovědnosti (tj. mezi vámi dvěma) máte právo po dlužníkovi požadovat vrácení peněz, které jste za něj zaplatil jako ručitel.

S dlužníkem můžete uzavřít splátkový kalendář, ve kterém si stanovíte výši splátek. Zároveň je vhodné do obsahu dohody o splátkovém kalendáři zanést „ztrátu výhody splátek“, tzn. že v případě, kdy by se dlužník zpozdil s platbou, jste oprávněn dluh vymáhat najednou (jedná se o tzv. zesplatnění závazku). Pokud byste však v tomto mezidobí, tj. od zpoždění dlužníka do termínu další splátky, zesplatnění neuplatnil, musel byste čekat na jeho další zpoždění.

Dohodu o splátkovém kalendáři byste mohli také zatížit notářským zápisem doložky vykonatelnosti. Ta by Vám umožňovala „přeskočit“ vymáhání závazku soudní cestou (tj. nemusel byste zasílat dlužníkovi nejprve předžalobní upomínku, poté podávat žalobu za účelem získání exekučního titul) a přistoupit tak k vymáhání závazku exekučně. V neposlední řadě by bylo vhodné získat od dlužníka písemné uznání dluhu (ať už jako součást splátkového kalendáře nebo samostatně). Tímto krokem by se prodloužila promlčecí lhůta dluhu z obecné 3letné na 10letou, což by pro Vás znamenalo získání delší dobu pro vymáhání své pohledávky.

Pokud byste se s dlužníkem na žádných splátkách nedohodl, máte právo svoji pohledávku (peníze, které jste za dlužníka uhradil) vymáhat soudně. Více informací naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/rucitel/rucim/

Pro úplnost dodáváme, že je vhodné pravidelně sledovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku, zda dlužník nevstoupil do insolvenčního řízení. Pokud by se tak stalo, je potřeba si „ohlídat“ lhůtu pro přihlášení Vaší pohledávky. Další potřebné informace naleznete zde:http://insolvencni-zakon.justice.cz/obecne-informace/veritel/prubeh-insolvencniho-rizeni.html

Vstup do insolvenčního rejstříku je možný prostřednictvím www.justice.cz

V případě potřeby se můžete využít možnosti osobní konzultace v některé z občanských poraden. Kontakty naleznete zde:http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 20.1.2014