Výplata životní pojistky

Kategorie: Exekuce a Ostatní

Dotaz:

prosím vás vztahuje se životní pojistka do dědictví?Zesnulá byla vedena jako neplatič a zůstala po ní na Slovensku pojistka která je proti dluhům zanedbatelná,chci vědět když vyberu pojistku jestli to má vliv na to že se chci zříci dědictví,mám se zříci i té pojistky nebo ne?děkuji za radu.

Odpověď:

Dobrý den,

v našem státě platí, že výplata pojistného z životní pojistky, kterou uzavřel zůstavitel, není předmětem dědického řízení. Dle pojistné smlouvy je pojistné plnění vyplaceno osobě, která byla zůstavitelem ustanovena (slovy zákona se jedná o osobu obmyšlenou). Průběh dědického řízení ani okruh dědiců nemá vliv na obsah smlouvy o životním pojištění. Jinými slovy – i v případě kdy by osoba, které má být vyplaceno pojistné plnění, dědictví odmítla, má nadále na toto plnění právo.

Ve Vašem dotaze však zmiňujete slovenský prvek, tj. pojistka uzavřená na Slovensku. Slovenskou legislativu bohužel neznáme, proto Vám doporučujeme se obrátit se svým dotazem na slovenskou pojišťovnu, u které je pojistka založena.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.6.2015