Výše splátek v oddlužení

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den,
mám dotaz ohledně oddlužení-osobního bankrotu.
V současné době jsem bez zaměstnání dříve jsem měl slušný příjem a z nerozvážnosti si napůjčoval menší částky u více nebankovních společností cca po 20000. Celková výše pro přihlášení do insolvence činí cca 150 000,- Bohužel nejsem schopen své závazky hradit a hrozí zde další navyšování o soudní poplatky a exekuce.
Chtěl bych se zeptat jak se to v případě povolení oddlužení soudem s výší splátek?
Pokud je návrh rozložen na pět let tak by zákonná splátka činila 2500,- při 60měsících. Ovšem v podmínkách oddlužení se hovoří o ponechání pouze nezabavitelné částky. Konzultoval jsem toto se společností dluhová poradna. Kde mi bylo zděleno, že nemusí jít o max. zákonou zabavitelnou částku. Dále jak se to řeší v případě změně zaměstnání. Pokud víc vyděláte, zabaví insolvenční správce více penež? Děkuji za informaci

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem pro jistotu upozorňujeme, že kromě formy splátkového kalendáře může být oddlužení schváleno i formou zpeněžení majetkové podstaty. O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé (pokud nerozhodnou oni, tak soud, který má rozhodovat v jejich prospěch), dlužník jej pouze navrhuje. Může se tedy stát, že např. dlužník navrhne zpeněžení majetkové podstaty, nezajištění věřitelé se však rozhodnou pro splátkový kalendář a naopak. Má-li tedy majetek větší hodnoty, není vyloučeno riziko, že bude zvoleno zpeněžení majetkové podstaty namísto Vámi navrhovaného splátkového kalendáře.

Je-li povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, jsou prováděny srážky v rozsahu, jako kdyby se jednalo o exekuci přednostní pohledávky. Částku, která zůstane, je vhodné si předem spočítat a zvážit, zda bude k životu dlouhodobě postačovat, využít lze např. kalkulačku zde. V některých případech lze opravdu požádat o tzv. zvýhodněný splátkový kalendář, ale je nutné tak udělat již při podání návrhu na povolení oddlužení – ve formuláři je k tomu určena i samostatná kolonka. K pozdějšímu návrhu soud nemůže přihlédnout.

Konkrétně k podmínkám tohoto zvýhodněného splátkového kalendáře Insolvenční zákon v §398 říká:

„Dlužníku, který o to požádal v návrhu na povolení oddlužení, může insolvenční soud stanovit jinou výši měsíčních splátek. Učiní tak jen tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé, bude stejná nebo vyšší než 50 % jejich pohledávek, anebo stejná nebo vyšší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli. Přitom dále přihlédne k důvodům, které vedly k dlužníkově úpadku, k celkové výši dlužníkových závazků, k dosavadní a očekávané výši dlužníkových příjmů, k opatřením, která dlužník činí k zachování a zvýšení svých příjmů a ke snížení svých závazků, a k doporučení věřitelů. Dlužníkovým návrhem jiné výše měsíčních splátek není insolvenční soud vázán. K opožděné žádosti insolvenční soud nepřihlíží.“

Nutným předpokladem tedy je, že lze očekávat, že uhradíte min. 50% pohledávek nezajištěných věřitelů a soud také příznivě vyhodnotí okolnosti Vašeho zadlužování.

Pro úplnost ještě dodáváme, že je také potřeba počítat s každoměsíční platbou odměny insolvenčního správce – 1089 Kč.

Pokud člověk v oddlužení změní zaměstnání a nemá zvýhodněný splátkový kalendář, je mu z vyššího příjmu automaticky sráženo více peněz. Pokud má schválený zvýhodněný splátkový kalendář, záleží na tom, jak toto zvýhodnění vypadá (jestli mu zůstává určená částka nebo určenou částku odevzdává).

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 30.12.2015