Měsíční nárůst úroků převyšuje výši splátky

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
můj klient má u exekučního úřadu dluh, který narostl natolik, že v případě platby pod 5000Kč bude platit pouze za úroky vzniklé za měsíc. Je možné se nějákým způsobem hájit – např. snížením úroku, nebo podobně.
Jakým způsobem mohu situaci řešit v případě, kdy klient chce pohledávku uhradit, ale nemá měsíčně dostatečné množství finanč. prostředků, aby platil dluh samotný a ne jeho penále.
Děkuji za odpoveď.

Odpověď:

Dobrý den,

úvodem je důležité rozlišit, vůči komu dluh Váš klient má – jestli pouze vůči exekučnímu úřadu (např. už jen splácí odměnu a náhradu nákladů exekutorovi) nebo má ještě stále závazek i vůči věřiteli. Budeme vycházet z toho, že klient má platit obojí.

Dlužník může požádat svého věřitele o snížení / odpuštění úroků, nicméně ten není povinen této žádosti vyhovět. Pokud se dlužník domnívá, že úroky jsou nepřiměřeně vysoké, může to zkusit namítat  také v tzv. nalézacím řízení (zpravidla soudní nebo rozhodčí), nicméně ve fázi exekuce už může spoléhat pouze na dobrou vůli věřitele. Exekutora může požádat o odpuštění povinnosti platit odměnu (musel by ovšem splňovat podmínky osvobození od soudních poplatků). V neposlední řadě může klient zkusit požádat exekutora, aby zasílané splátky byly použity nejprve na jistinu.  Oporou této žádosti by mohl být rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 1598/2009. V  tomto rozsudku sice nebylo řešeno splácení dluhu vymáhaného exekučně. Domníváme se však (a právní praxe to také potvrzuje), že nic nebrání dle něj postupovat i v komunikaci s exekutorem.

Dlužník může také zkusit požádat o zastavení exekuce pro nevymožitelnost, je ovšem otázkou, zda by uspěl, jestli-že nějaký příjem přeci jen má.

Dalším možným řešením  by mohlo být oddlužení – tento proces pomáhá lidem právě v takové situaci, jako je Váš klient. Pokud je totiž povoleno oddlužení, dluh se již dále nezvyšuje (přestává narůstat ve chvíli podání návrhu na povolení oddlužení, samotné podání však neznamená, že bude oddlužení povoleno). To je jen jedna z výhod, které oddlužení má. Na druhou stranu je nutné počítat s tím, že je to náročný proces s řadou podmínek. Bližší informace naleznete zde:

http://www.dluhovylabyrint.cz/potrebuji-informace/oddluzeni/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 21.12.2013