Vytvoření dluhu jako trestný čin?

Kategorie: Ostatní a Společné jmění manželů

Dotaz:

Dobrý den,

maminka je rozvedená cca 8 měsíc. Po rozvodu se chtěla s otcem domluvit na vypořádání SJM (rodiny dům cca 4.000.000 a byt cca 800.000 kč) protože chtěla mít klid a psychicky to nezvládala, potřebovala ale peníze aby si mohla koupit byt a odstěhovat se. Otec se nechtěl na ničem domluvit a řekl že si máme vypořádání řešit jak chceme a on nebude s ničím souhlasit. Já jako syn jsem ji tedy půjčil 700.000 kč na smlouvu o zápůjčce s doložkou vykonatelnosti. Do 14 dnů nesplatila dluh, tak jsem ji dal úmyslně k exekutorovi s a dali jsme plombu na rodinny dům který mají v SJM. Po nějaké době se to dozvěděl otec a vyplatil dluh 700.000 kč i s poplatky exekutora cca 150.000 kč. Nyní se obáváme zda jsme se nedopustili nějakého trestného činu a co nás teď čeká a hrozí. Otec to dal celé právníkovi. Prosím o radu jak postupovat a na co si dát pozor a co nám vše může hrozit a na co se připravit.

děkuji.

Odpověď:

Dobrý den,

nezmiňujete, v jaké souvislosti se otec obrátil na právníka – zda kvůli vyplacení peněz, podání trestního oznámení nebo vypořádání společného jmění.

Obecně platí, že půjčit si peníze nebo půjčit peníze trestné není. Aby došlo k možnému trestnímu postihu, musela by být naplněna skutková podstata nějakého trestného činu. Je otázkou, zda postup, který jste zvolili, by k tomu postačoval. Existuje např. trestný čin způsobení úpadku, kdy se člověk zadlužuje „nad své majetkové poměry“, ale nedokážeme říci, jestli by to v případě Vaší matky připadalo v úvahu nebo ne. Pro bližší posouzení by bylo možné využít osobní konzultaci v některé z poraden, která poskytuje dluhové poradenství viz http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

Pokud se Vaše matka zadlužila až po rozvodu, byl tento závazek výlučně její, ovšem za situace nevypořádaného společného jmění manželů bylo možné exekucí majetek v něm postihnout. Nedokážeme říci, jakou přesně motivaci měl Váš otec k tomu dluh vyplatit, je však dost pravděpodobné, že v rámci vypořádání společného jmění bude žádat o zohlednění.

Důležité bude nyní zaměřit se na vypořádání majetku – občanský zákoník dává „na výběr“ tři možnosti: a) dohodou b) soudně (tj. podáním žaloby k soudu) c) v případě kdy bývalí manželé v období 3 let od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu neuzavřou dohodu nebo není zahájeno soudní řízení – podána žaloba, dojde k vypořádání společného jmění manželů tzv. fikcí času. Což fakticky znamená, že věci které daný manžel používá pro své potřeby a potřeby jeho rodiny zůstanou jemu, o ostatních věcech i závazcích platí, že přejdou do podílového spoluvlastnictví bývalých manželů.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 23.11.2015