Výživné a insolvence

Kategorie: Oddlužení a Výživné

Dotaz:

Dobrý den, můj bývalý manžel je v insolvenci a dluží na výživném. Tuto informaci jsem zjistila náhodou a kamarádka mi říkala, že se ale musím přihlásit a když to nestihnu včas, už z něj ty peníze nedostanu. Teď jsem ale tady četla, že to tak není, můžu tedy ještě nějak ty peníze získat a jak mám tedy postupovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

dluh na výživném je ze zákona  dle ust. § 169 z.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, tzv. pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a tyto pohledávky jsou uspokojovány v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

Dle ust. § 203 výše uvedeného zákona se tato pohledávka uplatňuje vůči osobě s dispozičními právy, což je v případě povoleného oddlužení dlužník – tedy otec dítěte. Zároveň je nutné písemně vyrozumět insolvenčního správce. Kdo je insolvenčním správcem otce dítěte zjistíte v insolvenčním rejstříku, který je volně dostupný na níže uvedené webové adrese.   Náležitosti vyrozumění insolvenčního správce a jeho povinné přílohy jsou uvedeny v §§ 21a a 22 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Znění vyhlášky č. 311/2007 Sb. nalezente zde:

https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=65192&nr=311~2F2007&rpp=15#local-content

 

Insolvenční rejstřík naleznete zde:

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Zkontrolovat vyrozumění pro insolvenčního správce si můžete nechat v některé z občanských poraden – www.obcanskeporadny.cz.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2015