Výživné a oddlužení

Kategorie: Exekuce, Oddlužení, a Výživné

Dotaz:

Dobrý den. Mám dotaz týkající se výpočtu nezabavitelného minima v rámci insolvence. Jak se započítávají do nezabavitelného minima alimenty, které jsou určené soudem a jak dlužné alimenty srážené již exekučně z platu? Příklad 1: rozvedený muž platí alimenty na 2 děti. Příklad 2 – rozvedený muž platí alimenty na 2 děti a je mu sráženo dlužné výživné exekučně.
Děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu usuzujeme, že insolvencí máte na mysli oddlužení formou splátkového kalendáře.

Co se týče zohledňování povinnosti platit výživné v rámci oddlužení formou splátkového kalendáře, platí, že by výživné mělo být hrazeno v plné výši. To jak řádné výživné (tedy to, které má být průběžně placeno), tak dlužné výživné.

Při vypočítávání, zda dlužník splňuje podmínku oddlužení uhradit min. 30% závazků nezajištěných věřitelů, je tedy nutné počítat s tím, že kromě odměny a nákladů insolvenčního správce je nutné v plné výši hradit i výživné včetně dlužného.

Vezmeme-li si jako příklad Vámi uváděné situace, tak muž, který je rozvedený a má dvě vyživovací povinnosti stanovené soudem (děti s nim nežijí ve společné domácnosti), musí zjistit, zda je z toho, co mu bude sráženo z příjmu, schopen uhradit odměnu a náklady insolvenčního správce ( v případě splátkového kalendáře činí částka za pět let 65 340 Kč včetně DPH), 60x měsíční splátku obou výživných v plné výši a min. 30% závazků nezajištěných věřitelů. Druhý muž by kromě toho musel uhradit navíc i celou výši dlužného výživného. V obou případech by se však do kalkulačky oddlužení na www.justice.cz dával počet dětí 0 – počítá se totiž s tím, že výživné bude odečteno od celkové částky, kterou by byl dlužník schopen uhradit (to je ta, co se ukáže na konci kalkulačky a od které se odečítá odměna insolvenčního správce a v tomto případě i výživné). K tomuto postupu dospěly i soudy vyšších stupňů viz rozsudek Vrchního soudu v Olomouci http://kraken.slv.cz/3VSOL180/2010

Obecně lze říci, že počet vyživovacích povinností se zohledňuje i při stanovování nezabavitelné částky – čím větší počet vyživovacích povinností, tím je prováděna nižší srážka. To, zda je výživné stanoveno soudně či už je dokonce exekučně sráženo nemá na toto vliv.

Pro úplnost dodáváme, že v případě, že výživné není stanoveno soudně, „zůstává“ dlužníkovi na jeho placení navíc jen částka, o níž je zvýšena jeho nezabavitelná částka z příjmu. Ze splátky určené nezajištěným věřitelům se nic neodečítá.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 2.6.2014