Vyživovací povinnost a oddlužení

Kategorie: Oddlužení a Výživné

Dotaz:

Dobrý den,

chceme s manželem požádat o oddlužení, manžel má jedno dítě z prvního manželství, na které platí výživné 2500Kč měsíčně, které určil soud. Dívali jsme se na kalkulačku na oddlužení, že mu zůstane o něco více peněz, když má vyživovací povinnost, ale stačit to na celé výživné nebude. Má manžel požádat soud o snížení výživného? Děkujeme.

Odpověď:

Dobrý den,

co se týče zohledňování povinnosti platit výživné v rámci oddlužení formou splátkového kalendáře, platí, že by výživné mělo být hrazeno v plné výši. To jak řádné výživné (tedy to, které má být průběžně placeno), tak dlužné výživné.

Při vypočítávání, zda dlužník splňuje podmínku oddlužení uhradit min. 30% závazků nezajištěných věřitelů, je tedy nutné počítat s tím, že kromě odměny a nákladů insolvenčního správce je nutné v plné výši hradit i výživné včetně dlužného. K tomuto dospěly i soudy vyššího stupně viz rozsudek Vrchního soudu v Olomouci http://kraken.slv.cz/3VSOL180/2010.

Vezmeme-li si jako příklad Vámi uváděné situace, tak muž, který je ženatý a má jednu soudem stanovenou vyživovací povinnosti  na dítě, se kterým nežije ve společné domácnosti, musí nejprve zjistit, zda je z toho, co mu bude sráženo z příjmu, schopen uhradit odměnu a náklady insolvenčního správce ( v případě splátkového kalendáře činí částka za pět let 65 340 Kč včetně DPH) a 60x měsíční splátku výživného v plné výši a min. 30% závazků nezajištěných věřitelů.

Při ověřování výpočtu by se do kalkulačky oddlužení dostupné na www.justice .cz by se dosadila výše čistého příjmu, uvedla by se vyživovací povinnost vůči manželce (tj. manželka – ano), pokud by měl další dítě ve společné domácnosti tak tak je potřeba uvést toto dítě do kolonky počet dětí, jestliže by měl pouze jedno dítě z předchozího vztahu, ke kterému má stanovenou vyživovací povinnost tak by se u počtu dětí uvedla 0. Počítá se totiž s tím, že výživné bude odečteno od celkové částky, kterou by byl dlužník schopen uhradit (to je ta, co se ukáže na konci kalkulačky a od které se odečítá odměna insolvenčního správce a v tomto případě i výživné).

Pro větší představu uvedeme příklad: Ženatý muž, příjem 22 tisíc Kč čistého, celková výše závazků 500 tisíc Kč, soudem stanovené výživné na 1 dítě ve výši 2.000,–Kč. Do kalkulačky oddlužení dosadíme: příjem, manželka ano, počet dětí 0. Vyjde ná měsíční splátka v oddlužení 11 169, mzda k výplatě 10 831, celkovová výše splátek po dobu 5 let oddlužení 670 140. Od této částky musíme odečíst odměnu insolvenčního správce  a také plánované výživné ve výši 120 tisíc Kč (60 x 2000) tj. 670 140 – 65 340 =604 800 = 120 000 = 484 800, což je „čistá“ výše splátek, kterou pokrátíme celkovou výši závazků 484 800/500 000 = 96,6 % (čistá hodnota plnění). Tento muž by tedy mohl do oddlužení vstupit i s vyživovací povinností.

Pokud byste vstupovali do oddlužení jako manželé je potřeba počítat s vyšší odměnou insolvenčního správce ( 98 040 Kč viz http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/oddluzeni-manzele-naklady-insolvencniho-spravce/) a opět s odečtením výživného na dítě z předchozího vztahu v plné výši.

Ve svém dotaze také zmiňujete otázku snížení výživného. Je pravda, že výživné může být sníženo či zvýšeno v případě, kdy se změní poměry na straně povinného (v tomto případě otce) a oprávněného (dítěte). Za změnu lze považovat např. ztrátu zaměstnání, invaliditu, u dítěte nástup do školky, školy apod. Obáváme se však, že podání návrhu na snížení výživného z důvodu budoucího vstupu do oddlužení by nemusel soud brát jako „regulérní“ důvod, nehledě na to, že by tím vlastně mohlo dojít k „poškození“ věřitele tj. přítelova dítěte. Mnohem jistější a bezpečnější varianta by byla zkusit získat chybějící příjem prostřednictvím smlouvy o daru, tzn. že by se Vám určitá osoba (obvykle z řad příbuzných) zavázala přispívat  chybějící částkou.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 28.5.2014