Zápis v rejstříku trestu jako překážka oddlužení

Kategorie: Oddlužení a Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, v únoru roku 2013 mi skončila podmínka za úvěrový podvod, když sem uvedl nepravdivé údaje v výši platu, abych dostal elektroniku na splátky ve výši cca. 11 000 kč.
Dnešním dnem tj. 7.3. 2014 jsem byl na konzultaci ohledně insolvence.
Říkám správně, že je možnost, díky podmíněnému trestu, že se mi insolvence neschválí.
popř. byla by nějaká možnost, že by to neplatilo pokud by mi byl trest vymazán z rejstříku trestů nebo bych si o vymazání požádal?Nebo díky tomuto mi insolvence nebude schválena?

Odpověď:

Dobrý den,

podíváme-li se do Insolvenčního zákona a také do formuláře Návrhu na povolení oddlužení, zjistíme, že jednou z podmínek, která je u dlužníka při podání návrhu na povolení oddlužení vyžadována, je absence nezahlazené trestné činnosti majetkové a hospodářské povahy. Tuto skutečnost dlužník dokládá výpisem z rejstříku trestů.

Úvěrový podvod mezi majetkovou trestnou činnost spadá. Z toho plyne, že pro to, aby Váš návrh na povolení oddlužení měl šanci na úspěch, tak je potřeba počkat, až budete mít čistý výpis z rejstříku trestů (zde zároveň předpokládáme, že ostatní požadované podmínky splňujete).

V situaci, kdy jste měl uložen podmíněný trest, mělo by dojít k automatickému (ve smyslu, že o něj nemusíte žádat) vymazání záznamu poté, co podmínka zanikne. Většinou však dochází v prodlení mezi zánikem podmínky a vymazáním záznamu, proto je vhodné se někdy obrátit na Váš příslušný soudu (tj. soud, který vynesl trestní příkaz obsahující podmíněný trest) a zjistit, zda je již podmínka vymazána. V případě že by tomu tak dosud nebylo, je na místě výmaz „zaurgovat“ a ideálně doložit, jaké problémy Vám záznam v rejstříku trestů způsobuje.

Pokud Vám však podmínka uplynula, přičemž se jednalo o jedinou překážku vstupu do oddlužení, můžete již zkusit začít pracovat na vyplňování formuláře Návrhu na povolení oddlužení a současně na dosažení čistého trestního rejstříku.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.3.2014