Zasílání peněz na účet jiné osoby

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
obrátila se na mne kamarádka, která má exekuci, s žádostí, zda by si mohla nechat posílat mzdu (tedy to co jí z ní zbude) na můj účet. Trochu váhám, zda s tím souhlasit nebo ne. Mám obavu, jestli by exekutor nemohl vzít peníze také z mého účtu. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

v situaci, kdy si dlužník nechává zasílat mzdu na účet jiné osoby např. Váš  a Vy nejste v roli povinného (tedy spoludlužníka, ručitele, manželky), nemůže být na Váš účet nařízena exekuce přikázáním pohledávky z účtu.

V praxi by to však znamenalo, že by exekutor mohl zkusit vydat příkaz na vydání jiných majetkových práv. Pokud by jste vydání peněz exekutorovi odmítla, mohl by exekutor uplatnit vůči Vám tzv. poddlužnickou žalobu. To znamená, že by byla podána žaloba, na základě které by bylo po Vás požadováno vydání peněz (mzdy povinného) z toho titulu, z jakého by je mohl povinný požadovat po Vás ( jedná se o tzv. bezdůvodné obohacení či dohoda o úschově). Pokud by jste soud prohrála a následně bezdůvodné obohacení nevydala, bylo by možné na Vás nařídit exekuci formou přikázáním pohledávky z účtu („obstavením“ účtu).

Jak je vidět, postihnout peníze povinného na účtu jiné osoby není vyloučené, v praxi se však tento postup vzhledem k jeho komplikovanosti téměř nerealizuje. Navíc nepříjemnost v podobě zablokování Vašeho účtu je až krajní možností, které by předcházela řada kroků exekutora, takže by se jí dalo aktivním přístupem zabránit. To mimo jiné např. předpokládá, že máte v pořádku doručování pošty – tedy bydlíte na adrese svého trvalého bydliště či máte v místě svého bydliště (pokud se liší od trvalého) zřízenou doručovací adresu a o těchto krocích exekutora se dozvíte.

Pokud ale dojdete k názoru, že i velmi malá pravděpodobnost toho, že Vás exekutor kontaktuje, pro Vás není přijatelná, můžete známému doporučit, aby si kamarádka výplatu nechávala vyplatit v hotovosti. Můžete jí rovněž informovat o možnosti obrátit se na některou z bezplatných poraden a svou situaci řešit – kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.12.2016