Zdravotní pojištění a doktorandské studium

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

studuji doktorandské studium v prezenční formě, teď mi přišel dopis od zdravotní pojišťovny, že jim dlužím pojistné. Myslela jsem, že když jsem prezenční student, tak ho za mě platí stát, ale pojišťovna tvrdí, že jenom do 26 let. Je to pravda? U doktorandského studia by přece studentské výhody měly být až do 28 let.

Děkuji moc za informaci!

Odpověď:

Dobrý den,

stát je plátcem pojistného do věku 26 let. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v § 7, odst. 1, písm. a) stanovuje:

Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;

Definice obsažena v zákoně o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře) k tomu v § 11 odst. 1 dále:

Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

 a) se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Pod přípravou na budoucí povolání se rozumí studium na vysoké škole v ČR bez uvedení stupně studia. V tomto případě tedy doktorandi žádnou věkovou výjimku nemají a pojišťona je skutečně oprávněna po Vás dlužné pojistné vymáhat.

Bylo by tedy vhodné příslušnou pobočku zdravotní pojišťovny zkontaktovat a zkusit se dohodnout na splátkovém kalendáři. Po uhrazení jistiny, lze zkusit požádat o odpuštění penále.

Zároveň bude potřeba začít řešit Vaši účast na zdravotním pojištění. Pokud za Vás zdravotní pojištění nehradí zaměstnavatel, nejste ho účastna jako OSVČ a zároveň nepatříte do skupiny státních pojištěnců (jejich výčet naleznete v § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jeho znění naleznete na www.portal.gov.cz) bude potřeba si ho začít hradit z titulu samoplátce – měsíčně se nyní jedná o 1.148 Kč.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014