Zdravotní pojištění a opravná maturita

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

jak je to se zdravotním pojištěním středoškoláků, kteří dělají opravnou maturitu v září? Musí si ho už platit sami?

Díka

Odpověď:

Dobrý den,
dle § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění hradí stát pojištění za nezaopatřené děti. Nezaopatřenost dítěte definuje zákona o státní sociální podpoře. Dle něj se dítě považuje za nezaopatřené do ukončení povinné školní docházky a poté do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.

Zákon také “myslí” na studenty, kterým se nepodaří složit maturitní zkoušku v řádném termínu.  Nevykonal-li student v určeném termínu úspěšně maturitní zkoušku, závěrečnou zkoušku nebo absolutorium a byla mu povolena opravná zkouška, je považován za nezaopatřené dítě i po dobu navazujících školních prázdnin.

Pouze v situaci, kdy by student nedokončil výuku ve školním roce (např. z důvodu vyloučení ze studia), byl by považován za nezaoptřené dítě pouze do dne ukočení studia.
Podzimní maturitní termín tedy zajišťuje studentovi prodloužení platby pojistného státem do 31. srpna, a to bez ohledu na to, jak maturita dopadne. Podmínkou je, že po dobu prázdnin nebude po celý měsíc vykonávat výdělečnou činnost (zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost) ani nebude v evidenci uchazečů o zaměstnání. Pokud by některá z těchto skutečností trvala po celý kalendářní měsíc v době prázdnin, ztratil by student nárok na zařazení mezi nezaopatřené děti v takovém měsíci.

V případě, kdy student po opravné maturitě nadále neprodleně pokračuje ve studiu, je považován za nezaopatřené dítě po celou dobu, tj. od ukončení studia na střední škole do zápisu na vysoké či vyšší odborné škole. K doložení nezaopatřenosti stačí předložit zdravotní pojišťovně potvrzení vydané školou.

Jestliže se studentovi nepodaří složit maturitní zkoušku a navázat studium nebo v případě kdy ve studiu dále nepokračuje a zároveň není zaměstnancem, OSVČ či státním pojištěncem z jiného důvodu (např. Uchazeč o zaměstnání v evidenci ÚP, poživatel invalidního důchodu apod.) je povinen hradit si zdravotní pojištění jako samoplátce. Současná měsíční splátka částky zdravotního pojištění činí 1.148,–Kč.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 15.6.2014