Zesplatnění dluhu

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, mám půjčené peníze od jedné nebankovní společnosti a nemohla jsem teď nějakou dobu splácet, protože jsem byla nemocná. Oni teď po mě chtějí zaplatit celou částku nebo to dají k soudu. Co mám dělat, když jim to nemám z čeho zaplatit? Děkuji za pomoc.

Odpověď:

Dobrý den,

pravděpodobně jste tuto možnost měla sjednanou ve smlouvě o půjčce (dle nového občanského zákoníku „zápůjčce“). Podívejte se proto do smluvních podmínek, zda je zde upraveno tzv. zesplatnění. Pokud ne, nemohou po Vás chtít všechny peníze naráz. Požádat o zesplatnění je také nutné do data splatnosti další splátky (v případě, že ani ta není zaplacena, má věřitel možnost požádat o zesplatnění samozřejmě opět až do další splátky).

Budeme ale vycházet z toho, že tam takové ustanovení je.

Nejlepší možností, jak se zkusit vyhnout řízení před soudem a následnému exekučnímu řízením je pokusit se s nebankovní společností komunikovat, objasnit, proč jste se dostala do prodlení se splácením splátek a pokusit se domluvit splátkový kalendář. Nepíšete bližší informace o Vaší finanční situaci, ale předpokládáme, že pro Vás není možné splatit částku najednou, nikoliv pokračovat ve splátkách. Aktivní řešení vzniklé situace může zabránit exekuci, která dlužnou částku  výrazným způsobem navyšuje.  Přitom nutno dodat, že souhlas se splátkovým kalendářem je pro věřitele možností, nikoli však jeho povinností. Vzory můžete nalézt zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/

Doporučujeme si také ověřit, zda nemáte dluh pojištěný a nesplnila jste podmínky pro výplatu pojistného plnění.

Zároveň si dovolíme zdůraznit, že i když věřitel nepřistoupí na Vámi navrhovaný splátkový kalendář, je na místě „platit alespoň něco“ a zároveň věřitele písemně požádat, aby Vaše splátky byly započteny na dlužnou jistinu. Placením nižších splátek se sice zcela neochráníte před případným soudním vymáháním dluhu (není-li sjednána rozhodčí doložka), nicméně u soudu byste mohla poukázat na svoji dosavadní pravidelnou platební morálku. Tato skutečnost značně zvyšuje šance na schválení splátkového kalendáře soudem.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 13.6.2014