Zesplatnění závazku

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den,

půjčila jsem si peníze u banky a kvůli nemoci jsem teď nějakou dobu nemohla splácet, nemocenská mi přišla až po dělší době. Banka teď po mě chce všechny peníze zaplatit najednou, ale na to samozřejmě nemám. Mají na to vůbec právo? Můžu se nějak bránit?

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

předpokládáme, že se jedná o spotřebitelský úvěr. Odpověď naleznete ve smluvních podmínkách k Vašemu úvěru. Podívejte se tedy do nich a zjistěte, zda je zde upraveno tzv. zesplatnění (také tzv. ztráta výhody splátek). Pokud ne, nemohou po Vás chtít všechny peníze naráz. Požádat o zesplatnění je také nutné do data splatnosti další splátky (v případě, že ani ta není zaplacena, má věřitel možnost požádat o zesplatnění samozřejmě opět až do další splátky).

Budeme ale vycházet z toho, že ve smlouvě takové ustanovení je.

Nejlepší možností, jak se zkusit vyhnout řízení před soudem a následnému exekučnímu řízením je pokusit se s věřitelem, tj. bankou, komunikovat, objasnit a doložit, proč jste se dostala do prodlení se splácením splátek a pokusit se domluvit splátkový kalendář.  Přitom nutno dodat, že souhlas se splátkovým kalendářem je pro věřitele možností, nikoli však jeho povinností. Vzory můžete nalézt zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/ke-stazeni/. Co se týče podoby návrhu splátkového kalendáře, bude na konkrétních okolnostech – zda již splácet můžete a můžete tak navrhnout splátkový kalendář na částku, u níž jste po splatnosti a ostatní splátky budete vedle toho řádně hradit, nebo potřebujete dlouhodoběji upravit výši splátek.

Doporučujeme si také ověřit, zda nemáte dluh pojištěný a nesplnila jste podmínky pro výplatu pojistného plnění.

Zároveň si dovolíme zdůraznit, že i když věřitel nepřistoupí na Vámi navrhovaný splátkový kalendář, je na místě „platit alespoň něco“ a zároveň věřitele písemně požádat, aby Vaše splátky byly započteny na dlužnou jistinu. Placením nižších splátek se sice zcela neochráníte před případným soudním vymáháním dluhu (není-li sjednána rozhodčí doložka), nicméně u soudu byste mohla poukázat na svoji dosavadní pravidelnou platební morálku (tedy dobu před Vaší nemocí). Tato skutečnost značně zvyšuje šance na schválení splátkového kalendáře soudem.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 24.8.2015