Životní pojištění bez obmyšlené osoby

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Zdravim mam dotaz ohledne zivotniho pojisteni. Otec mnel uzavrenou zivotni pojistku a zemrel. Pojistku uzavrel jeste pred manzelstvim a neuvedl obmyslenou osobu tak se ptam zda ji dostane vyplacenou jak je v zakone jeho manzelka nebo jako syn mam nejake pravo na ni, kdyz byla uzavrena pred manzelstvim. Svoji byli v dobe umrti 3 roky. Prijde mi nefer aby pojistka pripadla jen jeho zene kdyz ji celou dobu platil otec a ona se pak jen za nej privdala.

Odpověď:

Dobrý den,

dle  Vámi uvedených informací soudíme, že Váš otec uzavřel pojistku ještě před 1.1. 2014, tedy dle zákona o pojistné smlouvě.

V ní lze nalézt tento paragraf:

§ 51

Právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

(1) Je-li pojistnou událostí smrt pojištěného, může pojistník určit obmyšleného jako oprávněnou osobu, a to jménem nebo vztahem k pojištěnému. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného měnit. Změna obmyšleného je účinná dnem doručení sdělení pojistiteli.

(2) Nebyl-li v době pojistné události určen obmyšlený nebo nenabude-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývají tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného.

(3) Není-li osob uvedených v odstavcích 1 a 2, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají práva na pojistné plnění osoby, které žily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na pojištěného; není-li ani těchto osob, nabývají tohoto práva dědici pojištěného. V případě zjištění, že dědicem je někdo jiný nebo je dědiců více, použije se obdobně ustanovení občanského zákoníku o ochraně oprávněného dědice.

(4) Vznikne-li právo na pojistné plnění několika osobám a nejsou-li jejich podíly určeny, má každá z nich právo na stejný díl.

Pro případ, že by ve smlouvě bylo, že se po nabytí účinnosti Nového občanského zákoníku bude řídit tímto předpisem, uvádíme i příslušný paragraf tohoto zákona:

§ 2831

(1) Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen, nebo nenabyl-li obmyšlený práva na pojistné plnění, nabývá tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti pojištěného.

(2) Není-li osoba uvedená v odstavci 1, nabývají práva na pojistné plnění rodiče pojištěného, a není-li jich, nabývají tohoto práva dědici pojištěného. Ustanovení o ochraně oprávněného dědice tím nejsou dotčena.

(3) Vznikne-li právo na pojistné plnění více osobám, má se za to, že jejich podíly jsou stejné.

Z obou však vyplývá to samé – pokud otec neuvedl obmyšlenou osobu, má právo na pojistné plnění manželka. Děti je nabývají pouze v případě, že zemřelý manžela nebo manželku neměl.

Případný pokus o vymáhání tohoto plnění by tedy velmi pravděpodobě nebyl úspěšný.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 27.12.2015