Zjišťování dědictví

Kategorie: Ostatní

Dotaz:

Dobrý den, nedávno jsem zjistil, že jsem dědicem 1/6 celkového majetku dědečka.Jelikož je nový zákon od 1.1.14 jak dlouho může trvat dědické řízeni. A jde někde zjistit ceková částka majetku? Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,

nejprve bychom rádi upozornili, že předmětem pozůstalosti může být nejen majetek, ale i závazky. Z tohoto důvodu se v odpovědi na Váš dotaz této problematiky také dotkneme.

Při odpovědi na Váš dotaz si dovolíme vycházet z předpokladu, že Váš dědeček zemřel v letošním roce. Pokud tomu tak je, podléhá již dědictví a jeho průběh nové legislativě. Konkrétně to znamená, že „pravidla“ dědictví upravuje zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník a průběh dědického řízení zákon č. 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních.

Průběh dědického řízení se oproti dosavadní úpravě nijak výrazně nezměnil a nadále zůstává dědické řízení v kompetencích notářů (soudních komisařů), které pověřuje příslušný soud, jež dostane informaci o úmrtí zůstavitele od příslušné matriky a ta zase od lékaře i zdravotnického zařízení, kde zůstavitel zemřel. Délka řízení je ovlivněna několika faktory. Jedním z nich je komplikovanost co do hledání dědiců, majetku, věřitelů apod. Dále mohou řízení prodloužit již samotní dědici zejména v případě, kdy mezi nimi nepanuje shoda ohledně uznání platnosti a pravosti závěti (pokud existuje) apod. Dalším faktorem je místo, kde dědické řízení probíhá. Nadále platí, že dědická řízení, která probíhají v menších městech bývají rychlejší (alespoň v tom smyslu, že je rychleji přidělen notář) než ve velkých městech. Proto také může „bezproblémové“ dědické řízení (např. o jednom dědici či dvou dědicích, dohledaném majetku) na menším městě trvat v řádů týdnů, v Praze či jiných velkých městech v řádech měsíců.

Dále Vás zajímá, zda jde zjistit celková částka majetku. Notář již při předběžném šetření zjišťuje stav pozůstalosti (aktiva i pasiva). V současné době mohou dědici požádat o tzv. výhradu soupisu. Ta primárně slouží zejména k zjištění čisté hodnoty dědictví po odečtení závazků. Zároveň je jeho druhou funkcí dohledání veškerého majetku zůstavitele. Někdy se totiž stávalo, že někteří dědici část majetku „ukryli“ např. obrazy, porcelán apod., čímž mohlo dojít ke zkrácení práv ostatních dědiců i případných věřitelů. O možnosti uplatnit právo výhrady soupisů včetně o důsledcích jeho neuplatnění a nákladech je povinen dědice informovat notář.

Pokud by dědicové měli podezření, že zůstavitel (ve Vašem případě dědeček) měl závazky, je vhodné požádat o provedení výhrady soupisu i z tohoto důvodu. V případě kdy by tak dědici neučinili, odpovídali by za zůstavitelovy dluhy ne do výše svých dědických podílů, ale v celém jejich rozsahu. Zároveň je vhodné požádat také notáře o vyzvání zůstavitelových věřitelů k přihlášení si svých pohledávek. Tímto krokem dědici eliminují riziko, že by museli vyplácet věřitele, o kterých nevěděli.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 9.6.2014