Změna exekutora

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu, jak řešit následující situaci: Dlužníkovi bylo v roce 2008 na základě exekučního příkazu, který vydala exekutorka, která byla poté trestně stíhána a spáchala sebevraždu, zabaveno z účtu v bance 50 000,- Kč, které byly touto bankou vyplaceny na účet této exekutorky, přestože v té době již byla exekucí pověřena exekutorka jiná. Tato se však o výplatě na účet předchozí exekutorky nedozvěděla, a proto vymáhala dál srážkami ze mzdy povinného. Z tohoto důvodu došlo k přeplacení exekuce. Pověřená soudní exekutorka požádala banku o nápravu, tedy aby vydala finanční plnění správnému exekutorovi. Banka však plnění nevydala s tím, že se necítí vinna , když vydala peníze na účet uvedený v exekučním příkazu, který byl vydán předchozí exekutorkou, přestože věděla, že byla učiněna změna soudního exekutora. Pověřená soudní exekutorka dlužníkovi sdělila, že v tuto chvíli nelze zajistit finanční prostředky z účtu předchozí exekutorky, protože tato ukončila svou činnost a spáchala sebevraždu a její účet propadl státu, který není ochoten nic vydat z tohoto účtu. Přeplatek dlužníka nyní činí cca 42 000,- Kč a pověřený soudní exekutor se necítí povinen vyplácet cokoli mému klientovi, protože přeplatek není v jeho držení, ale v rukách státu.
Ráda bych Vás tedy požádala o radu, kam se v této situaci obrátit a jak postupovat tak, aby mu byly vráceny neoprávněně zabavené peníze.
Mnohokrát děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den,

výkon exekutorského úřadu zaniká smrtí exekutora.  V případě zániku výkonu exekutorského úřadu vykonává činnost exekutora jeho zástupce, a to až do chvíle, než bude do exekutorského úřadu jmenován nový exekutor. Nový exekutor převezme spisy předchozího exekutora a provádí dále exekuční činnost.  O změně exekutora musí být účastníci exekučního řízení informováni.

Pakliže exekutor vydá exekuční příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu, musí tento peněžní ústav (banka) po nabytí právní moci exekučního příkazu tento příkaz provést a k výplatě přistoupit. Pakliže je celá požadovaná částka z účtu vyplacena, exekuce končí. Provedením exekuce (případně zastavením exekuce)  zanikají účinky všech vydaných exekučních příkazů.

Pokud bylo novou exekutorkou v exekuci pokračováno provedením srážek ze mzdy klienta, pak se klient může bránit podáním návrhu na zastavení exekuce z důvodu, že exekuce již byla provedena dle § 268 odst. 1 písm. b) a h). Klient se rovněž může obrátit na Exekutorskou komoru se stížností na chování exekutorky, neboť poskytuje klientovi nepřesné nebo nepravdivé údaje.

V neposlední řadě klient může podat na Ministerstvo spravedlnosti žádost o náhradu škody způsobené úředním postupem. Více informací naleznete zde: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=5869&d=106018

Pro detailnější odpověď bychom potřebovali znát podrobnější informace k tomu, jak byla nebo nebyla banka oficiálně o změně exekutora informována. Určitě je také namístě zvážit osobní návštěvu některé z bezplatných poraden, kam lze donést i příslušné dokumenty. Kontakty naleznete zde: http://www.dluhovylabyrint.cz/kam-pro-radu/

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu