Zpětně zvýšené výživné

Kategorie: Výživné

Dotaz:

Dobrý den, jsem pět let rozvedený. Bývalá manželka chce, abych začal platit vyšší výživné na děti, protože loni nastoupili na střední školu. Chce to dokonce skoro rok nazpátek. Má na to právo? Kdyby ano, budu jí to muset doplatit celá naráz? Díky.

Odpověď:

Dobrý den,

pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněných (tj. ve Vašem případě Vašich dětí) a majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného (tj. Vás). Pro stanovování výše výživného je naopak zcela nepodstatné, jak dlouho jste rozvedený. Výživné je pro Vaše děti, nikoli pro Vaši bývalou manželku, byť ta v případě nezletilých s alimenty disponuje.

Výživné může být v průběhu času měněno; tím jak jsou děti starší, se jistě zvyšují jejich odůvodněné potřeby, navíc platí zásada, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů. Výživné pro děti lze přiznat i za dobu nejdéle tří let zpětně. Určitým vodítkem mohou být i tzv. tabulky, které ovšem zohledňují pouze hledisko výši mzdy povinného rodiče, nikoli jeho případné další majetkové poměry či životní úroveň jako takovou, zejména pokud tyto skutečnosti nekorespondují s výší platu. Jedná se tudíž pouze o orientační představu (např. na: http://socialni-davky-2014.eu/alimenty-2014/), navíc u jednoho dítěte lépe praktikovatelnou. Soudy však obvykle posuzují výši výživného individuáln. Kromě zvýšení je možné  snížení výživného, pokud např. povinnému rodiči klesne příjem, přibude další vyživovací povinnost apod.

V případě, že by nedošlo k dohodě mezi rodiči, stanovil by výši alimentů soud. Pokud by dospěl k názoru, že bylo na místě výživné zvýšit, mohl by rozhodnout o postupném splácení dlužného výživného ve formě obvykle měsíční splátky vedle běžného výživného. V praxi by to znamenalo, že by jste platit běžné výživné (už ve zvýšené výši) a po částech doplácel i vzniklý dluh.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 12.6.2014