Zrušení daru v oddlužení a nahrazování výpadku tohoto příjmu

Kategorie: Oddlužení

Dotaz:

Dobrý den, jsem od roku 2014 v insolvenci. Správci byl zasílám můj důchod, který je 6196 Kč a dar 7000 Kč. V červenci 2015 mi bylo insolvenčním správcem oznámeno, že dar 7000 Kč není placen. Dárce odstoupil od Darovací smlouvy, nadále jsem tedy tuto částku platila ze svých prostředků. V prosinci jsem dostala předvolání k soudu. Chtěla jsem pozměnit způsob financování, s tím, že jsem v invalidním důchodu kvůli psychickým problémům a můj zdravotní stav mi nedovoluje pracovat na plný úvazek, pouze na částečný, případně na brigádu. Našla jsem si brigádu, která mi vyhovuje jak po fyzické, tak i psychické stránce. Nejsem však schopná touto brigádou vydělat tolik peněz a navíc jsem omezena částkou 4600 Kč, protože jsem evidována na Úřadu práce a víc si vydělat nemohu. Insolvenční správce mi sdělil, že tato částka je nedostačující a že je nutné, abych platila těch sedm tisíc. Soud jeho požadavek posvětil a mě vyslíchal, kde jsem přišla k těm sedmi tisícům, které jsem posílala správci. Když jsem uvedla, že posílám zpět nezabavitelnou částku 6144 Kč, která se mi vrací od insolvenčního zprávce a doplňuji na částku 7000 z prodeje mých věcí na Aukru a z vyplacené pojistky za úraz, vyjádřil se soudce v tom smyslu, že si vymýšlím. Soud odročil a mě vyzval Insolvenční správce k doložení seznamu veškerého movitého majetku, sdělení čísel mých účtů a doložení výpisů z účtu od 1.7.2015, seznam všech položek, které jsem prodávala na Aukru od 1.7.2015, potvrzení o prodaných položkách a jejich ceně od 1.7.2015.
Tento postup se mi zdá být podivný, musím se obhajovat, jako nějaký zločinec. Mají na to vůbec právo? Další je výše plateb. Částka 10796 Kč, kterou bych maximálně dosáhla je opravdu nedostačující? Musím tedy platit 14196 Kč. Tady zase nastane situace, kdy se mě budou ptát, kde jsem vzala zbývající částku. Také nezabavitelná částka by podle mě měla být vyšší než 6144 Kč. Do insolvence jsem vstupovala s dluhem 394000 Kč. Mohou mi zrušit insolvenci, když tato situace nevznikla mojí vinou?
Omlouván se za délku svého příspěvku a děkuji za odpověď

Odpověď:

Dobrý den,

zrušit oddlužení lze dle §418 Insolvenčního zákona v těchto případech:

(1) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže

a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo

b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo

c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo

d) to navrhne dlužník.

(2) Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl-li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

(3) Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

(5) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 4.

Dle informací, které uvádíte, chce soud pravděpodobně zjistit, zda plníte řádně Vaše povinnosti – tedy i nezatajujete před soudem nějaké další příjmy. Proto soud (prostřednictvím insolvenčního správce) zjišťuje, zda tzv. „máte z čeho žít“ z toho, co Vám po zaslání peněz insolvenčnímu správci zbude. K tomu soud oprávněn je.

Nyní bude záležet na tom, jak se Vám podaří prokázat Vaše tvrzení. Neuvádíte, v jaké výši jste obdržela plnění od pojišťovny, nevíme tedy, v jaké míře dorovnáváte platbu 7 tisíc Kč ze zisku z prodeje věcí na Aukru, ale dá se očekávat, že i tento poměr bude pro soud důležitý. Zároveň pro jistotu upozorňujeme, že vyplacená pojistka by mohla být posuzována jako mimořádný příjem.

K výši nezabavitelné částky ve Vašem případě nejsme bohužel schopni říci přesnou částku, protože nevíme, jestli máte nějaké vyž.povinnosti. Nicméně toto si můžete sama ověřit zde: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html.

Rozhodně doporučujeme s insolvenčním správcem spolupracovat a snažit se jak jemu, tak soudu doložit, že se z Vaší strany nejednalo o nepoctivý záměr a snažila jste se plnit své povinnosti.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu.

Publikováno 5.2.2016