Zrušení trvalého bydliště kvůli exekucím

Kategorie: Exekuce

Dotaz:

Dobrý den, jak máme postupovat, když chceme zrušit trvalé bydliště mého bratra? Odstěhoval se z bytu rodičů už před dvěma lety, ale trvalé bydliště má pořád u nich. Začali jim teď chodit obálky od exekutorů, takže se bojí, aby k nim exekutor nepřišel.

Odpověď:

Dobrý den,

postup upravuje zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Dle ustanovení § 12 odst. 1 písm. c) ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Proto je potřeba na ohlašovnu podat žádost o zrušení trvalého pobytu s odůvodněním, že se Váš bratr na uvedené adrese nezdržuje a nemá v bytě rodičů žádné své věci a také mu zaniklo užívací právo (tj. rodiče odvolali svůj souhlas s tím, aby tam bydlel). Je možné, že úřad bude požadovat nějaké další důkazy (svědectví sousedů apod.) Nutno však upozornit, že tento postup příchod exekutora  zcela nevylučuje, protože ten má právo vstoupit tam, kde se domnívá, že by se povinný mohl zdržovat nebo by se tam mohl nacházet jeho majetek. Více např. viz zde http://www.dluhovylabyrint.cz/dotaz/odhlaseni-trvaleho-bydliste-jako-ochrana-pred-exekuci/.

S pozdravem

Tým Dluhového labyrintu

Publikováno 14.6.2014