Co zvážit před podáním návrhu na povolení oddlužení

Podání návrhu na povolení oddlužení je krok, který ovlivní život člověka i jeho rodiny na několik let. Je proto žádoucí takové rozhodnutí pečlivě zvážit. Lidé se obvykle soustředí na výhody oddlužení a splnění podmínek pro jeho povolení. Ostatní důsledky zůstávají v pozadí, dokud se s nimi úspěšný žadatel o oddlužení přímo nesetká. Úleva a radost z povolení oddlužení se velmi rychle změní v noční můru. Na co je tedy potřeba dát si pozor?

Oddlužení není jen splátkový kalendář

Kromě formy splátkového kalendáře může být oddlužení schváleno i formou zpeněžení majetkové podstaty. O způsobu oddlužení rozhodují nezajištění věřitelé (pokud nerozhodnou oni, tak soud, který má rozhodovat v jejich prospěch), dlužník jej pouze navrhuje. Může se tedy stát, že např. dlužník navrhuje zpeněžení majetkové podstaty, nezajištění věřitelé se však rozhodnou pro splátkový kalendář a naopak. Má-li tedy dlužník majetek větší hodnoty, není vyloučeno riziko, že bude zvoleno zpeněžení majetkové podstaty a on nemá šanci tomu zabránit.

Nepřeváděl jsem v nedávné době majetek?

Někteří lidé se z obavy ze ztráty majetku kvůli předlužení rozhodnou k převodu majetku na příbuzné. Toto jednání však může být posuzováno jako nepoctivý záměr a také jako poškozování věřitelů. V praxi to může znamenat nepovolení nebo zrušení oddlužení a vyhlášení konkursu. V neposlední řadě se dlužník vystavuje podání trestního oznámení na jeho osobu. Plánuje-li dlužník takový krok, je to velice riskantní.

Kolik mi budou srážet?

Je-li povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře, jsou prováděny srážky v rozsahu, jako kdyby se jednalo o exekuci přednostní pohledávky. Pro část dlužníků to znamená, že jim budou prováděny větší srážky než dosud. Částku, která zůstane, je vhodné si předem spočítat a zvážit, zda bude k životu dlouhodobě postačovat, využít lze např. kalkulačku zde. V některých případech lze požádat o tzv. zvýhodněný splátkový kalendář, ale je nutné tak udělat již při podání návrhu na povolení oddlužení – ve formuláři je k tomu určena i samostatná kolonka. K pozdějším návrhů soud nemůže přihlédnout.

Vydržím splácet dostatečnou částku?

Se situací, že člověk může přijít o práci nebo se mu sníží příjem v důsledku nemoci, každý zpravidla alespoň trochu počítá. Ostatně s tím počítá i Insolvenční zákon a není to z hlediska průběhu oddlužení automaticky problém. Ke snížení splátek však může dojít i v důsledku něčeho jiného, než je faktické snížení příjmu. Může se zvýšit tzv. základní nezabavitelná částka jednotlivce, což člověk sám od sebe nemůže ovlivnit, jelikož je stanovena zákonem (stejně tak se však může snížit, jak k tomu došlo v roce 2015). Může však dojít i k navýšení počtu vyživovacích povinností – ať už sňatkem, uzavřením registrovaného partnerství, narozením dítěte atd. Pro některého z dlužníků může jedna jediná vyživovací povinnost navíc znamenat, že nesplní podmínku uhrazení min. 30% pohledávek nezajištěných věřitelů. I tato situace lze samozřejmě řešit – opatřením si brigády, získáním pravidelného měsíčního daru atd.

Každý to bude moci zjistit

Dokumentace týkající se insolvenčního řízení je zveřejněna ve volně přístupném Insolvenčním rejstříku na internetu. Každý si může přečíst informace týkající se dlužníkovi situace. Dokumentace je na internetu vyvěšena nejen po celou dobu oddlužení, ale i dalších 5 let po jeho skončení.

Odevzdání mimořádných příjmů

Člověk zpravidla nemyslí na to, že by získal nějaké dědictví či vyhrál větší sumu peněz. I to se ovšem může stát a je nutné počítat s tím, že majetek takto získaný se v průběhu oddlužení formou splátkového kalendáře odevzdává jako mimořádný příjem. Nejedná-li se o peníze, dojde k jeho zpeněžení a na oddlužení se použije získaný výtěžek.

Není cesty zpět

Rozhodne-li jednou soud o úpadku, musí také rozhodnout o jeho řešení. Od rozhodnutí o úpadku již není možné od svého záměru ustoupit. Je-li někomu povoleno oddlužení, nemůže si to již rozmyslet. Ani když zjistí, že mu tento proces z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje. Pokud oddlužení nespěje ke zdárnému konci, může být leda překlopeno v konkurs.