Lex Covid a výkon rozhodnutí/exekuce (aktualizováno k 13.11. 2020)

24. dubna 2020 vstoupil v účinnost tzv. zákon Lex Covid, neboli zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.Opatření, která tento zákon zavedl, se dotýkají i oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí (dále jen exekuce). Patří mezi ně např.:

  1. Do 30.6. 2020 nebylo možné až na výjimky provést exekuci prodejem movitých věcí. Mezi výjimky patřila např. situace, kdy byla vymáhána pohledávka výživného. Novelou zákona Lex Covid, z.č. 460/2020 Sb. v platném znění, byla tato doba prodloužena do 31.1. 2021.
  2. Do 30.6. 2020 nebylo možné provést exekuci prodejem nemovité věci, v níž měl povinný adresu trvalého pobytu. Novelou zákona Lex Covid, z.č. 460/2020 Sb. v platném znění, byla tato doba prodloužena do 31.1. 2021.
  3. Do 31.12. 2020 se exekuce nevztahuje na peněžní prostředky na účtu u finančního ústavu do výše 4násobku životního minima jednotlivce. Novelou zákona Lex Covid, z.č. 460/2020 Sb. v platném znění, byla tato doba prodloužena do 28.2. 2021.
  4. Daňový bonus již trvale patří mezi pohledávky nepodléhající exekuci.
  5. Pokud je prováděna exekuční srážka z odstupného, vypočítává se za každý měsíc zvlášť. Toto opatření je trvalé.
  6. V exekuční dražbě není možné prodat nemovitost, ve které dlužník bydlí, pokud jistina (či součet jistin dluhů přihlášených ke společné dražbě) není vyšší než 100 000 Kč.