Lex Covid III.

Vzhledem k situaci týkající se epidemie Covid-19 došlo v roce 2021 k další novelizaci tzv. Lex Covid justice (z.č. 191/2020 Sb.), a to zákonem č. 155/2021 Sb., který nabyl účinnosti 31.3. 2021. 

Tento zákon, kterému se přezdívá Lex Covid III., obnovil ochrannou dobu, po kterou se neprovede výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, a také dobu, po kterou se exekuce nevztahuje na peněžní prostředky na účtu u finančního ústavu do výše 4násobku životního minima jednotlivce. Obě tyto doby byly prodlouženy do 30.6. 2021.

V praxi to neznamená, že by např. exekutor nemohl provést soupis movitých věci. Nemůže ale dojít k jejich dražbě. Výjimkou je opět např. situace, kdy je vymáhána pohledávka na výživném. Totéž platí o prodeji nemovitostí. Do 30. 6. 2021 soud neprovede výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu. 

Další změnou, kterou tento zákon přinesl, je odklad účinnosti zákona č. 38/2021 Sb., novelizujícího občanský soudní řád a přinášejícího významnou novinku, tzv. chráněný účet. Původní účinnost od 1. dubna 2021 je odložena na datum 1. července 2021. 

Chráněný účet bude nástrojem, který má umožnit dlužníkům v exekuci chránit jejich nezabavitelné prostředky před exekucí. V současné době se nezřídka stává, že dochází k exekučnímu postižení bankovního účtu, na který je posílán zbytek sražené mzdy či jiných příjmů, ale také např. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči aj., u kterých nelze nařídit srážky z příjmů, nicméně dlužník si nestihl včas zajistit jejich výplatu jiným způsobem. Dlužník se jejich zpětného vyplacení domáhá prostřednictvím návrhů na částečné zastavení exekuce, což představuje dlouhodobý proces. Chráněný účet by v tomto směru měl dlužníkům přinést do jisté míry úlevu.