Novinky v oddlužení II – Nový druh odměny insolvenčního správce v případě povoleného oddlužení

Do 30. června 2017 jsme se v případě oddlužení setkávali pouze s jedním typem odměny insolvenčnímu správci, resp. odměny 750 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 1 125 Kč bez DPH a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce, které činí 150 Kč bez DPH a v případě oddlužení povoleného na základě společného návrhu manželů 225 Kč bez DPH.  Odměna a náhrada hotových výdajů se platí za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Od 1. července 2017 má podle §38 Insolvenčního zákona insolvenční správce nárok i na odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek a to 25 % z výše stanovené prováděcím právním předpisem pro odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, připočítává se DPH. Prováděcím právním předpisem je zde myšlena Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů. Ta v §2a stanovuje odměnu z počtu přezkoumaných přihlášených pohledávek v konkursu 1000 Kč, pro oddlužení je tedy tato odměna stanovena ve výši 250 Kč bez DPH za každou přezkoumanou přihlášenou pohledávku.