Srážky z odměny z DPP

Do 1.9.2015 nebylo možné provádět z dohody o provedení práce exekuce formou srážek ze mzdy a zaměstnavatelé nebyli povinni hlásit soudům a exekutorům uzavření takovéto dohody se zaměstnancem. Dlužníci se tak mnohdy domnívali, že se jim podaří ochránit příjem z tohoto typu zaměstnání před exekucí. Nicméně v případě, že se exekutor o tomto příjmu dlužníka dozvěděl, mohl postupovat dle ust. § 312 občanského soudního řádu a na základě přikázání jiné peněžité pohledávky byl dlužníkovi zabavován celý příjem z dohody o provedení práce. 

Od účinnosti novely Občanského soudního řádu počínaje 1.9.2015 dochází  k rozšíření okruhu příjmů podléhajících výkonu rozhodnutí – od tohoto data odměny z dohody o provedení práce podléhají exekučním i insolvenčním srážkám.

V současné době tedy i u exekuce z příjmů z odměny z dohody o provedení práce, musí být vypočtena nezabavitelná částka a ta je vždy vyplacena dlužníkovi. Jedná se tedy o ty případy, kde příjem z dohody o provedení práce je hlavním příjmem dlužníka. Pokud je dlužník příjemcem jiného příjmu např. z pracovní smlouvy nebo nějaké dávky důchodového zabezpečení, kde již byl výpočet nezabavitelné částky aplikován, a tato částka byla dlužníkovi vyplacena, může dojít k tomu, že příjem z dohody o provedení práce podléhá exekuci, jako příjem nad rámec nezabavitelného minima, v plné výši.