Ručitel

Jako ručitele označujeme osobu, která na sebe prostřednictvím písemného prohlášení vzala povinnost vůči věřiteli. Tato povinnost spočívá v tom, že uspokojí tj. zaplatí pohledávku věřitele, pokud ji neuspokojil – nezaplatil dlužník. Jedná se o vztah mezi ručitelem a věřitelem. 

1. Chci ručit - chystám se podepsat ručitelský závazek

2. Ručím - již jsem podepsal ručitelský závazek