Známý/příbuzný

Každý z nás je něčí příbuzný či známý. Být v roli známého či příbuzného dlužníka však může přinášet určitá rizika. Zadlužení ale není nakažlivé a nemusí být důvodem pro ukončení Vašeho přátelství či přerušení příbuzenských vazeb.  

Naopak můžete dlužníkovi pomoci, aby své problémy začal co nejdříve řešit. Řekněte mu o těchto stránkách nebo mu doporučte návštěvu poradny. Kontakty na některé najdete v sekci Kam pro radu.

Pro Vás je důležité si ujasnit, jestli a do jaké míry zodpovídáte za dlužníkovy závazky. Více informací naleznete v jednotlivých sekcích.

  1. Nebydlím s dlužníkem ve společné domácnosti
  2. Bydlím s dlužníkem ve společné domácnosti
  3. Budu bydlet s dlužníkem ve společné domácnosti
  4. Dlužník je můj manžel/manželka
  5. Dlužník je můj registrovaný partner/ka