Chci být spoludlužníkem

Pokud se rozhodujete, jestli si vzít s někým společný závazek, ověřte si nejprve jeho totožnost a bonitu. V praxi to znamená, že byste měl/a znát jméno, příjmení a bydliště spoludlužníka. Zároveň byste měl/a znát informace o jeho  majetkové situaci, např. zda legálně pracuje nebo má jiný stálý příjem, vlastní nějaký majetek, zda na něj či je byla nařízena exekuce či zda se nenachází v insolvenčním řízení.

Výše uvedené skutečnosti vám pomohou při rozhodování, jestli spoludlužnictví není příliš rizikové. Počítejte tak s tím, že druhý spoludlužník se kdykoli může dostat do problémů se splácením. Věřitel se poté obrátí se svým požadavkem na Vás.

Spoludlužnictví není jen formalita.

Práva a povinnosti spoludlužníka

Základními povinnostmi spoludlužníků dle Občanského zákoníku jsou:

  1. Povinnost plnit dluh v rozsahu svého podílu.

  2. Pokud se na něj obrátí věřitel a požaduje zaplatit i částku nad rámec spoludlužníkova podílu či celý dluh, musí zaplatit. Zároveň o tom musí informovat ostatní spoludlužníky.

Práva spoludlužníků jsou rovněž upravena v Občanském zákoníku. Mezi základní práva patří:

  1. Pokud je vyzve věřitel k uhrazení částky nad rámec spoludlužníkova podílu či celý dluh, může po ostatních spoludlužnících požadovat, aby dluh podle podílů na ně připadajících splnili nebo aby jej v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili.

  2. V případě, že dluh zaplatil sám, je oprávněn požadovat náhradu na ostatních podle jejich podílů. Pokud nemůže některý z dlužníků svůj podíl splnit, rozvrhne se tento podíl stejným dílem na všechny ostatní.