Registrovaný partner/ka

Registrovaným partnerem či partnerkou je osoba žijící v registrovaném partnerství. Podle zákona o registrovaném partnerství je tímto partnerstvím trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví. Za trvání partnerství mají partneři vzájemnou vyživovací povinnost.

Odpovědnost za závazky mezi registrovanými partnery

Zásadní skutečností pro odpovědnost za závazky je, že mezi registrovanými partnery nevzniká žádná obdoba společného jmění manželů.

Partneři jsou oprávněni zastupovat druhého partnera v jeho běžných záležitostech. Platí, že při obstarávání běžných záležitostí partnerství zavazuje jednání jednoho z partnerů oba partnery společně a nerozdílně (solidárně). Takové řešení je jakousi zárukou pro věřitele.

Příklad
Jeden z partnerů zakoupí novou pračku, její nákup hradí úvěrem či zápůjčkou, který však řádně nesplácí. V tom případě může věřitel požadovat uhrazení splátky či splátek po splatnosti i po druhém partnerovi, popř. po obou zároveň.

Solidární odpovědnost se týká pouze obstarávání běžných záležitostí partnerství!

Pokud tedy má některý z partnerů závazek nebo se jej chystá převzít, odvíjí se odpovědnost druhého partnera podle toho, v jaké roli vzhledem k tomuto závazku vystupuje. Může být spoludlužníkem nebo ručitelem. Pokud však není ani v jedné z těchto rolí, odpovědnost nemá žádnou stejně jako jakákoliv jiná osoba.