Věřitel

Jako věřitele označujeme subjekt (tedy fyzickou osobu právnickou osobu nebo stát), který je oprávněný požadovat na základě závazkového vztahu plnění po dlužníkovi. Má vůči dlužníkovi tzv. pohledávku, ten má vůči němu tzv. závazek. 

Závazkový vztah vzniká nejčastěji uzavřením smlouvy – např. o půjčce, úvěru či jiné smlouvy, ze které plyne dlužníkovi vůči věřiteli povinnost.

Věřitelem ovšem může být i subjekt, kterému má dlužník zaplatit peníze z jiného důvodu – např. pokud spotřebitel řádně odstoupil od kupní smlouvy, vrátil zboží a prodejce mu je povinen vrátit kupní cenu. Jako věřitel vystupuje i osoba, vůči které někdo neplní soudně stanovenou vyživovací povinnost apod.

Pro větší jednoduchost budeme vycházet ze situace, kdy se jedná o půjčku. Uvedené postupy však mohou využít i věřitelé v jiných situacích.

  1. Chci půjčit peníze – chystám se s někým uzavřít smlouvu o půjčce nebo úvěru

  2. Půjčil jsem peníze – již jsem s někým uzavřel smlouvu o půjčce nebo úvěru nebo mi dluží peníze z jiného důvodu