Splácím bez problémů

Skutečnost, že má člověk závazky, nemusí nutně znamenat, že dělá něco špatně. Mnohem důležitější je otázka, zda máte své dluhy pod kontrolou a jste schopen/na je splácet.

V případě, že jste dlužníkem, který své závazky pravidelně hradí ještě před jejich splatností, snažte se tento stav zachovat. Nadále hraďte své závazky a komunikujte s věřiteli.

Pokud máte dluhy, snažte se plnit všechny povinnosti, které s tím souvisí. Pokud víte, že budete mít potíže se splácením, začněte tuto situaci řešit včas.

Pokud možno si neberte další půjčky!

Může se totiž velmi lehce stát, že tak prohloubíte své zadlužení a nebudete schopen splácet. 

Hlaste věřiteli změny Vaší adresy či dalších údajů!

Mít v pořádku doručování je povinností každého občana. Hlášení změn týkajících se jména, rodinného stavu apod. je často i součástí všeobecných obchodních podmínek, pokud je věřitelem nějaká bankovní nebo nebankovní společnost.

Co dělat, když zjistím, že budu mít problémy se splácením?

Může se stát, že Vám dosavadní bezproblémové splácení naruší nějaká neplánovaná událost – např. nemoc, ztráta zaměstnání, úraz apod. Pokud o této skutečnosti víte s předstihem, je na místě o ní informovat také věřitele a požádat o snížení měsíčních splátek nebo jejich odklad. Obecně platí, že čím dříve začnete s věřitelem jednat, tím vyšší jsou Vaše šance na dosažení dohody vyhovující oběma stranám. Pokud jste pojištěn/a proti neschopnosti splácet, ověřte si, zda se na danou událost pojištění nevztahuje.

Co uvést do dopisu pro věřitele?

  • vysvětlete, v jakém časovém horizontu u Vás dojde ke snížení příjmů
  • uveďte důvod snížení příjmů a doložte jej např. kopií výpovědi
  • nastiňte předpokládaný vývoj situace např.délku dočasné pracovní neschopnosti atd.
  • navrhněte částku, kterou budete moci v následujících měsících splácet
  • dejte najevo, že chcete své závazky plnit a jakmile se situace zlepší, začnete platit původně sjednanou výši splátek

Pokud by na Vaši žádost o splátkový kalendář věřitel nereagoval, nenechte se odradit, požádejte znovu a především plaťte alespoň něco. Sice se tím zcela neuchráníte před soudním vymáháním závazku ze strany věřitele, nicméně alespoň částečně svůj dluh umořujete a především prokazujete svoji platební morálku.

V některých případech je možným řešením tzv. konsolidace dluhů. Konsolidace znamená spojení nesplacených půjček do jedné. Smyslem je především možnost výrazného snížení měsíčních splátek. Výhodou je zpřehlednění finanční situace a přizpůsobení parametrů nového úvěru aktuálním potřebám dlužníka. Je však nutné počítat s nárůstem celkově zaplacené částky. Konsolidace přichází v úvahu, v situaci kdy dlužník není v některém z registru dlužníků. U některých typů konsolidace může banka vyžadovat zajištění závazků např. zástavou, ručitelstvím apod.

Dále je dobré informovat o nastalé situaci rodinu. Zároveň tak zjistíte, do jaké míry Vám může pomoci. Také je vhodné zjistit případné následky nesplácení – např. výše sjednaných smluvních pokut, poplatky za zaslání upomínek atd.

Zcela určitě můžete využít služeb poraden, které nabízí zdarma dluhové poradenství.

 Přebírejte si poštu! Zajistěte si řádné doručování, pokud nežijete na adrese trvalého pobytu nebo nemáte zajištěný přístup ke svým zásilkám. V současné době je možné si zajistit prostřednictvím městských či obecních úřadů v místě Vašeho trvalého bydliště zřízení doručovací adresy. Jestliže ani jedna z těchto variant pro Vás není možná, zvažte možnost zřízení datové schránky. Nepřevzetí zásilky od soudu neznamená, že „neexistuje“, bude považována (až na výjimky jako platební rozkaz) za tzv. náhradně doručenou (někdy se také říká fikcí).