Účastníci exekučního řízení

Účastníky exekučního řízení jsou oprávněný (věřitel) a povinný. Povinným je nejčastěji sám dlužník, dále pak spoludlužník, ručitel či manžel povinného. Pokud jsou exekucí postiženy věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů či bankovní účet manžela povinného, je zahrnut do exekučního řízení také manžel povinné/ho.

Příklad
Paní Marie chtěla pomoci svému synovi, který si potřeboval vzít úvěr na rekonstrukci bytu. Rozhodla se vyhovět jeho žádosti a stane se jeho ručitelem. O několik měsíců později syn ztratil práci a přestal úvěr splácet. Věřitel využil svého práva a začal požadovat po paní Marii splácení synova dluhu. Paní Marie v současné době skutečně synův závazek z titulu ručitele splácí.

Pokud by však výzvu věřitele ignorovala nebo neměla dostatek prostředků k úhradě synova závazku, mohla by banka po ní vymáhat splácení úvěru soudně a v krajním případě by na ní mohla být nařízena exekuce.