Ukončení exekuce

Po vymožení dlužné částky dochází ke skončení exekučního řízení. Tehdy exekutor zašle povinnému „vyúčtování“ nákladů exekučního řízení, které se nazývá příkaz k úhradě nákladů exekučního řízení (obvykle je na něm uvedeno. „Neplaťte“). V něm budou vyúčtovány náklady exekučního řízení (odměna, náhrada hotových výdajů + DPH). Proti příkazu k úhradě nákladů exekučního řízení lze podat ve lhůtě 8 dnů námitky. Námitky se podávají k pověřenému soudnímu exekutorovi. V případě kdy jim nevyhoví, je povinen je postoupit k soudu.

Po skončení exekuce zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem subjektům a osobám, které ve svých evidencích vedly záznam o probíhající exekuci nebo jim byla uložena nějaká povinnost (např. zaměstnavatel, ČSSZ, banka, katastr nemovitostí atd.). Na žádost zašle exekutor toto oznámení všem účastníkům.