Doručovací fáze

Teprve po vydání exekučních příkazů se povinný oficiálně dozví o nařízené exekuci prostřednictvím doručení zásilky od soudního exekutora. Povinnému je doručována výzva k dobrovolnému plnění + vydané exekuční příkazy. Ve výzvě k dobrovolnému splnění povinnosti exekutor uvede vymáhanou částku, zálohu na snížené náklady povinného a náklady oprávněného. Dlužník je také poučen o tom, že splní-li ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy vymáhaný nárok a uhradí zálohu, vydá exekutor neprodleně výkaz k úhradě nákladů („vyúčtování“ exekuce). Povinný se také může bránit proti nařízené exekuci např. podáním návrhu na zastavení či odklad exekuce, vznesení námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekučního řízení. Pokud jsou podány v těchto prvních 30 dnech, zdrží se samotné provedení exekuce.

Obecně platí, že v době kdy je dlužníkovi doručena výzva společně s exekučními příkazy, je již exekuční řízení „v plném proudu“ více viz fáze exekučního řízení.

Dle Exekučního řádu má být výzva povinnému (což je nejčastěji sám dlužník) zaslána teprve poté, co soudní exekutor zmapuje jeho majetek a vydá exekuční příkazy. Z tohoto důvodu se stává, že zásilka od exekutora je dlužníkovi doručena teprve poté, co zjistí blokaci účtu či provádění exekučních srážek  z příjmu.