Nebydlím s dlužníkem

Odpovědnost za závazky

Dle zákona (Exekuční řád, Občanský soudní řád) lze postihnout exekucí nebo výkonem rozhodnutí pouze majetek povinného. Tím je nejčastěji sám dlužník, dále pak spoludlužník, ručitel či manžel.Pokud jste v roli některého z nich, pročtěte si podrobně jednotlivé sekce. Pokud nejste ani v jedné z těchto rolí, za závazky dlužníka neodpovídáte.

Za závazky odpovídá pouze povinný, tj. dlužník, popř. spoludlužník, ručitel či manžel/ka.

Příklad
Bratr paní Radky si vzal několik půjček, které po čase přestal splácet. S paní Radkou už sice několik let nebydlí ve společné domácnosti, ale přesto se paní Radka obávala, jestli po ní bratrovi věřitelé nemohou požadovat zaplacení jeho dluhů. Říkala si, že bratr sice už v bytě nemá trvalé bydliště, ale co kdyby – přeci jen je to její sourozenec. Obrátila se proto na jednu z bezplatných poraden poskytujících dluhové poradenství. Pracovnice této poradny paní Radku ujistila, že pokud nepodepsala ručitelský závazek a ani není spoludlužnicí, za bratrovy závazky nijak neodpovídá. 

Jak ochránit sebe

V situaci, kdy nebydlíte s dlužníkem ve společné domácnosti a ani nejste v roli povinného (tj. spoludlužníka, ručitele, manžela), nemusíte se obvykle obávat návštěvy exekutora. Pokud má ale dlužník ve Vašem domě či bytě trvalé bydliště, pro jistotu si přečtěte informace v sekci Bydlím s dlužníkem.

Víte, že...
Trvalé bydliště je pouze evidenční údaj. Pro soudní vykonavatele a exekutory je zásadní informace o místě, kde lze předpokládat, že se nachází majetek povinného. Trvalé bydliště je tedy spíše vodítkem, kde by tento majetek mohl být. Rozhodně není podmínkou, aby mohl soudní vykonavatel nebo exekutor vstoupit do bytu či jiné místnosti. A obráceně to platí také – to, že dlužník někde nemá trvale bydliště, neznamená, že tam soudní vykonavatel nebo exekutor vstoupit nemůže.

Dále buďte obezřetný/á v těchto situacích:

  • poskytnutí dispozičního práva k Vašemu účtu dlužníkovi – v tomto případě v zásadě umožňujete případné budoucí postižení Vašeho účtu exekucí nebo výkonem rozhodnutí, navzdory tomu, že nejste v roli povinného

  • uvedení podpisu na smlouvu či na jakýkoliv dokument, na kterém není uvedeno Vaše jméno – např. uvedením podpisu na smlouvu o půjčce Vašeho známého se můžete dostat do role ručitele. Stačí zde totiž dopsat tzv. ručitelský zápis. Pokud se již rozhodnete nějaký dokument podepsat, chtějte jeho kopii, kterou si pečlivě uschovejte.

  • přebírání pošty dlužníka – za dlužníka poštu nepřebírejte a ani ji neotvírejte. V případě že na Vaši adresu chodí dlužníkova pošta, důsledně ji vracejte zpět, pokud na tom nejste s dlužníkem domluven/a a on si poštu skutečně přebírá.

Jak pomoci dlužníkovi

Důležitou formou pomoci je i „pouhé“ vyslechnutí dlužníka. Můžete mu poskytnout slovní podporu a snažit se jej motivovat, aby svoji situaci začal co nejdříve řešit. Můžete jej informovat o těchto stránkách. V současné době již existuje i řada poraden, ve kterých je zdarma poskytováno dluhové poradenství. Kontakty naleznete v sekci Kam pro radu.

Další formou pomoci je půjčit dlužníkovi peníze. V tomto okamžiku se z vás stává věřitel. Své rozhodnutí dopředu pečlivě zvažte. Může se stát, že vaše půjčka dlužníkovi nepomůže, ale spíše jenom oddálí řešení jeho problémů. Navíc se díky němu můžete dostat do finanční tísně dostat i Vy sám/sama. Podobně se zamyslete nad případnou žádostí o ručitelství. Zvažte, jestli to, že budete ručit za dlužníkovi závazky, není pro Vás příliš velké riziko.

Občas se některý dlužník na své známé nebo příbuzné obrátí s prosbou, aby si vzali půjčku „místo něj“, protože jemu už nikdo nepůjčí. Slíbí, že je to jen formalita – půjčku bude ve skutečnosti splácet on. Opět je nutné být velmi obezřetný – věřitele totiž vaše domluva zajímat nebude. Pokud dlužník svůj slib nedodrží, bude věřitel peníze vymáhat po Vás!