Spoludlužník

Spoludlužníkem je osoba, která je spolu s dalšími povinna plnit dluh věřiteli společně a nerozdílně. To znamená, že věřitel se může obrátit na kteréhokoliv ze spoludlužníků a požadovat po něm zaplacení dluhu. Stačí, aby jeden ze spoludlužníků dluh zaplatil a závazek pak zanikne. Zpravidla platí, že podíly spoludlužníků jsou stejné. Nemusí však tak být vždy – spoludlužníci se mohou dohodnout jinak apod.

1. Jsem spoludlužníkjsem povinen s další osobou nebo osobami plnit dluh věřiteli

2. Chci být spoludlužníkemchystám se vzít závazek spolu s další osobou nebo osobami