Jsem po splatnosti

Každému se může přihodit, že nezaplatí včas – tedy ve lhůtě splatnosti. V případě že jste se ocitl/a po splatnosti s některým ze svých závazků (případně se všemi), je potřeba danou situaci řešit.

Nejprve zkuste zjistit, co je příčinou, že jste se včas nezaplatil/a.

Obvykle se naskýtá několik možností:

 1. Zapomněl/a jste.

  Jedná se o nejlehčeji řešitelnou variantu. V tomto případě je potřeba obratem zaplatit dlužnou částku a následně zaslat věřiteli dopis (doporučeně, s dodejkou, kopii si ponechte) s vysvětlením situace. Také se nezapomeňte u věřitele informovat, zda Vám z důvodu prodlení nevznikly další závazky, např. zda Vám nebyl účtován úrok z prodlení, smluvní pokuta apod. Věřitel je povinen Vám tuto informaci na Vaši žádost sdělit.

 2. Nemáte na splátky dočasně (např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, úrazu apod.).

  Zde doporučujeme postupovat obdobně jako tomu je v této situaci.

 3. Nemáte na splátky.

  Začněte komunikovat s věřitelem co nejdříve. Můžete mu napsat dopis (nezapomeňte ho zaslat doporučeně s dodejkou, kopii si ponechte) a v něm mu vysvětlete situaci a zároveň požádejte o nižší splátky. Nestačí však napsat, že nemáte na hrazení svých závazků, je důležité věřiteli vysvětlit a doložit svoji situaci (např.kopií výpovědi apod.).

  Při žádosti o snížení měsíčních splátek navrhujte částku, kterou budete schopen/na splácet v následujících měsících. V dopise dejte také jasně najevo, že chcete své závazky plnit a jakmile se situace zlepší, začnete platit původně sjednanou výši splátek.

  Čím dříve začnete s věřitelem jednat, tím vyšší jsou Vaše šance na dosažení řešení přijatelného pro obě strany.

  Pokud by na Vaši žádost o splátkový kalendář věřitel nereagoval, nenechte se odradit, požádejte znovu a především plaťte alespoň něco!!! Neuchráníte se tím zcela před soudním vymáháním závazku, ale stále svůj dluh částečně umořujete a prokazujete platební morálku. V opakované žádosti o nižší splátky můžete nastínit, kolik by věřitel získal v případné exekuci a zároveň zdůraznit, že Vy mu nabízíte více (pokud tomu tak skutečně je). Orientační výši Vašich případných srážek z příjmů můžete zjistit např. na www.vyplata.

  Pokud jste pojištěn/a proti neschopnosti splácet, ověřte si, zda se na danou událost pojištění nevztahuje. V některých případech je možným řešením tzv. konsolidace dluhů. Konsolidace znamená spojení nesplacených půjček do jedné. Smyslem je především možnost výrazného snížení měsíčních splátek. Výhodou je také zpřehlednění finanční situace a přizpůsobení parametrů nového úvěru aktuálním potřebám dlužníka. Je však nutné počítat s nárůstem celkově zaplacené částky. Konsolidace přichází v úvahu, v situaci kdy dlužník není v některém z registru dlužníků. U některých typů konsolidace může banka vyžadovat zajištění závazků např. zástavou, ručitelstvím apod.

  O nastalé situaci informujte rodinu. Mimo jiné zjistíte, do jaké míry Vám může pomoci. Také je vhodné zjistit případné následky nesplácení, např. výše sjednaných smluvních pokut, poplatky za zaslání upomínek atd. Někdy (např. při opakovaném odmítnutí žádosti o nový splátkový kalendář) je dobré se informovat o podmínkách oddlužení.

  Zcela určitě můžete využít služeb poraden, které nabízí zdarma dluhové poradenství.

 4. Necítíte povinnost hradit své závazky, když nemáte na jejich zaplacení.

  Pokud tomu tak opravdu je, tak očekávejte brzkou komunikaci ze strany věřitele a následně zásilky od soudu a později od exekutora. Je důležité vědět, že mlčením či rezignací se situace nevyřeší. Začněte svou situaci řešit co nejdříve. „Jak na to“ se dozvíte v předchozím odstavci.

  Příklad
  Včas nezaplacená pokuta u Dopravního podniku se může z 926 Kč vyšplhat na 10 000 Kč a více.

7 tipů, jak nespadnout do dluhové pasti

 1. Přebírejte si poštu!

  Zajistěte si řádné doručování, pokud nežijete na adrese trvalého pobytu nebo nemáte zajištěný přístup ke svým zásilkám. V současné době je možné si zajistit prostřednictvím městských či obecních úřadů v místě Vašeho trvalého bydliště zřízení doručovací adresy. Jestliže ani jedna z těchto variant pro Vás není možná, zvažte možnost zřízení datové schránky. Nepřevzetí zásilky od soud neznamená, že „neexistuje“, bude považována (až na výjimky jako platební rozkaz) za tzv. náhradně doručenou (někdy se také říká fikcí).

 2. Neberte si další půjčky!

  Může se totiž velmi lehce stát, že tak prohloubíte své zadlužení ještě více a dostanete se do dluhové pasti.

 3. Hlaste věřiteli změny Vaší adresy či dalších údajů!

  Mít v pořádku doručování je povinností každého občana. Hlášení změn týkajících se jména, rodinného stavu apod. je často i součástí všeobecných obchodních podmínek, pokud je věřitelem nějaká bankovní nebo nebankovní společnost.

 4. Nečekejte, že se situace vyřeší sama!

  Začněte aktivně jednat s věřitelem.

 5. Nespoléhejte na to, že se věřitel nebude domáhat svých práv!
 6. Nespoléhejte na to, že se věřitel sám ozve. Není to jeho povinnost!
 7. Nepřistupujete na případné návrhy věřitele, u kterých víte, že nejste schopni je splnit!

  Např. na věřitelův návrh nového splátkového kalendáře, o kterém již dopředu víte, že navrhované splátky nezaplatíte, jelikož na ně nemáte dostatek finančních prostředků.