Exekuce

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu, který přichází na řadu, když dlužník nesplní svoji povinnost v uložené lhůtě. Tato povinnost může vyplývat z  vykonatelného rohodnutí soudu, vykonatelného rozhodčího nálezu nebo může vzniknout „pouhým“ nesplněním povinnosti vůči státu, zdravotní pojišťovně atd. Více informací o exekučních titulech najdete zde.

Exekuci provádí pracovník exekutorského úřadu, výkon rozhodnutí provádí soudní vykonavatel.

Pro zjednodušení dále používáme termín exekuce. Pokud byl mezi exekucí a výkonem rozhodnutí v nějaké situaci rozdíl, upozorníme Vás na něj.