O projektu

Dluhový labyrint vznikl v rámci projektu Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint, realizovaného organizací REMEDIUM Praha o.p.s.

Tímto projektem reagujeme na stále se zvyšující potřebu posilování spotřebitelské a finanční gramotnosti občanů, neboť tyto oblasti jsou úzce propojeny s fenoménem zadlužování a předlužování obyvatel. Naším hlavním záměrem je podpora dostupnosti potřebných informací.

Cílem Dluhového labyrintu je umožnit lidem získat ve kteroukoliv denní dobu věcně správné a aktuální informace o právech, povinnostech a možnostech, které souvisí s dluhovou problematikou. Jeho obsah vytvořili pracovníci Občanské poradny REMEDIUM provozované organizací REMEDIUM Praha o.p.s., kteří poskytují poradenství v oblasti dluhů. Díky pokračující podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu mohly v roce 2013 vzniknout další sekce – Ke stažení a Odborná sekce. Díky podpoře ČSOB se Labyrint v roce 2013 rozrostl o internetovou poradnu a v roce 2017 o animovaná videa nejen pro děti zaměřená na finanční gramotnost.

Informace uvedené v Dluhovém labyrintu vychází z platné legislativy a z konzultací s odbornými konzultanty občanské porady. Případné změny jsou průběžně zapracovávány, přesto nelze vyloučit, že se tak stane s určitým časovým zpožděním. Uveřejněné informace mají také převážně obecný charakter. Je možné, že v některých specifických případech by byl vhodnější odlišný postup. Autoři Dluhového labyrintu proto nemohou mít zodpovědnost za postup, které zvolíte na základě informací zde získaných. Důrazně tedy doporučujeme, abyste si v případě, pokud se budete chystat udělat nějaké kroky, ještě pro jistotu platnost informací a vhodnost zvoleného postupu ověřili v některé z bezplatných poraden. Kontakty na ně naleznete v sekci Kam pro radu.

Projekt Vzdělávání studentů sociální práce v oblasti ochrany spotřebitele a zvyšování finanční gramotnosti obyvatel prostřednictvím internetové aplikace Dluhový labyrint byl v minulosti podporován organizací REMEDIUM Praha o.p.s.Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Od roku 2022 Dluhový labyrint funguje pouze za podpory organizace REMEDIUM Praha o. p. s.

Kontakt:

obcanskaporadna@remedium.cz
www.remedium.cz