Zjišťovací fáze

Po zahájení exekučního řízení rozhoduje soud o pověření konkrétního soudního exekutora k vedení exekuce. Usnesení o pověření soudního exekutora se nedoručuje, zůstává založeno v soudním spise. Zároveň pověřuje konkrétního exekutora vedením exekuce. Soud před vydáním tohoto rozhodnutí zkoumá, zda má podaný návrh všechny potřebné náležitosti. Soud také zajímá, zda věřitelem (potažmo exekutorem) předkládaný exekuční titul je vykonatelný.

Poté co je soudní exekutor pověřen vedením exekuce,  začíná zjišťovat, jaké jsou majetkové a příjmové poměry povinného. Je oprávněn dotčené informace zjišťovat od jednotlivých subjektů vůči kterým je povinný (nejčastěji dlužník) v nějakém vztahu (např. banka, zaměstnavatel, katastr nemovitostí apod.). Tyto subjekty jsou vůči soudnímu exekutorovi vázány povinností účinnosti dle § 33 Exekučního řádu.