Nejčastější mýty o oddlužení

1.     Nemůže být povoleno důchodci

NE,oddlužení může být povoleno fyzické osobě bez ohledu na jeho status, tedy i důchodci. Důležité je, aby splnil podmínky oddlužení. Naopak, vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení.

2.     Nelze do něj přihlásit hypoteční úvěr

NE, do oddlužení musí být přihlášeny všechny závazky. Hypoteční úvěr patří mezi tzv. zajištěné závazky.

3.     Dluhy vymáhané v exekuci  jsou překážkou oddlužení

NE, exekuce není překážkou pro povolení oddlužení.

4.     Pro oddlužení musím mít nadprůměrný příjem 

NE, u oddlužení probíhajících dle znění Insolvenčního zákona platného do 31.5. 2019 musí být výše příjmu úměrná výši závazků, více viz kalkulačka oddlužení. U oddlužení dle znění Insolvečního zákona platného pod 1.6. 2019 musí příjem postačovat na uhrazení tzv. minimální splátky. Při výpočtu srážek pro účely oddlužení je nutné postupovat jako při výpočtu srážek pro přednostní pohledávky.

5.   S oddlužením musí souhlasit věřitelé

ANO i NE, obecně věřitelé schvalují pouze formu oddlužení, nikoliv oddlužení samotné. Výjimkou je situace, kdy se jedná o dluhy z podnikání – zde je souhlas věřitelů nutný, pokud předtím dlužník neprošel konkursem nebo se nejedná o zajištěné závazky. Od 1.7. 2017 se však jedná o tzv. pasivní souhlas – platí, že věřitel souhlasí, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí, a toto své stanovisko odůvodní.

6.   Stačí, když manželé podají jeden návrh dohromady

ANO i NE, dříve musel každý z manželů podat návrh sám za sebe. Pokud jej podali v jeden den, soud řízení spojil. Od 1.1. 2014 mohou opravdu manželé podat jeden návrh dohromady.