Fáze exekuce

Každé exekuční řízení má zpravidla tyto fáze:

  1. zahajovací fáze – Věřitel již disponuje pravomocným a vykonatelným exekučním titulem. Pověřený exekutor v rámci této fáze zjišťuje, jaké jsou příjmové a majetkové poměry povinného.
  2. zjišťovací fáze
  3. zajišťovací fáze – V rámci této fáze pověřený exekutor zjišťuje, jaké jsou majetkové a příjmové poměry povinného.
  4. doručovací fáze
  5. zastavení exekuce
  6. odklad exekuce
  7. samotný výkon exekuce
  8. ukončení exekuce